Celsius får order på Torpedvapensystem 2000

Order på Torpedvapensystem 2000 Celsius affärsenhet Bofors Underwater Systems i Motala har fått en order från Brasilien på Torpedvapensystem 2000. Ordern gäller leveranser av torpeder samt basutrustning för drift och underhåll samt integrering av systemet i de ubåtar som byggs i Brasilien. Ordern är värd ca 500 MSEK. Försvarets materielverk i Sverige beställde serietillverkning av torpedsystemet i december 1997. I den svenska marinen benämns systemet Torped 62. - Ordern från Brasilien är den första exportbeställningen och är därför mycket betydelsefull för fortsatta exportsatsningar. Flera andra länder har visat stort intresse för Torped 2000, säger Celsius koncernchef Lars G. Josefsson. Torped 2000 är en nyutvecklad s k tung högfarts- och långdistanstorped och kan användas från ytfartyg och ubåtar mot både ytmål och undervattensmål. Den kan operera på stora djup, men kan även användas i grunda och kustnära vatten. Den kan användas både som spanings- eller mintorped. Styrsystemet är baserat på en målsökare och datakommunikation via tråd mellan eldledningen ombord och torpeden. Beställningen innebär att vissa nyanställningar av kvalificerade tekniker kommer att ske vid Bofors Underwater Systems. För ytterligare information, v g kontakta Celsius Informationschef Kjell Göthe tfn 08-463 00 19 eller mobilt 070-583 95 44. Celsius är ett internationellt högteknologiskt kunskapsföretag, som i nära samverkan med sina kunder utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system, produkter och tjänster inom kärnområdena Försvar och Flygunderhåll. Utifrån den omfattande kompetensbasen utvecklas nya affärer med stark tillväxtpotential för den militära och civila marknaden. Omsättningen är ca 14 miljarder kronor och antalet anställda ca 11 000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00050/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00050/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar