Celsius och Patria avser bilda krut- och sprängämnesbolag

Celsius AB i Sverige och Patria Industries Oyj i Finland har undertecknat ett Letter of Intent i avsikt att bilda ett gemensamt krut- och sprängämnesbolag. Det nya företaget med arbetsnamnet Nordic Explosives kommer att få huvudkontor i Sverige, omsätta cirka 450 miljoner svenska kronor och ha uppskattningsvis 400 anställda, varav 280 på Bofors Explosives i Karlskoga. Försvarsindustrin är i förändring och det finns ett stort behov av strukturering inom den europeiska industrin. Likaledes är den civila krut- och sprängämnesmarknaden utsatt för växande konkurrens. Det är mot den bakgrunden som diskussioner om att bilda en gemensam krut- och sprängämnesindustri inletts. Det nya företaget kommer att få en stark marknadsposition samt ökade resurser för bl a forskning och utveckling och marknadsföring. Det nya företaget får en dominerande ställning i Norden och har förutsättningar att bli en ledande aktör i Europa. Avsikten är att företaget skall registreras som ett svenskt bolag med huvudkontor i Sverige. Celsius ska äga 60 procent och Patria 40 procent. Nordic Explosives kommer att ha verksamhet i Vihtavuori och Karlskoga. Företaget ska specialisera sig på krut och sprängämnen för såväl civila som militära behov. På den civila sidan utgör krut till jakt- och sportammunition en viktig del. Efter att en avsiktsförklaring nu undertecknats fortsätter förhandlingarna mellan Celsius och Patria. Celsius styrelse ska godkänna affären och förhandlingar inleds med myndigheter i respektive land. Fackliga förhandlingar påbörjas inom kort. För ytterligare information v g kontakta: Celsius VD och CEO Lars G. Josefsson, tfn 08-463 00 00 eller direktör Per-Erik Forsmark, tfn 0586-81 000 eller Celsius informationschef Kjell Göthe tfn 08-463 00 19, mobilt 070-583 95 44. Patria Industries Oyj VD och CEO Jorma Eloranta, tfn +358-9-725 13 00 eller informationschef Tiina Hansson, tfn +358 9 725 13 210, mobilt +358 50 5494 192. Celsius är en högteknologisk internationell industrikoncern med hemmamarknader i Norden, USA och Australien. Utifrån en gemensam, omfattande teknologibas bedrivs verksamhet främst inom tre satsningsområden: Försvar, Civilt flygunderhåll och Affärsutveckling, som f.n. omfattar materialteknik, explosivämnen och infomatik. Omsättningen är ca 12 miljarder kronor och antalet anställda ca 11 000. Patria Industries är en teknologikoncern som har långa traditioner i tillverkning av högklassiga industriprodukter. De viktigaste produkterna och service omfattar flygplansunderhåll, rymdtekniska strukturer och elektroniska system, militär- och specialfordon, fältkanoner och granatkastare, patroner, krut, sprängladdningar och andra ammunitioner. Patria-koncernen har en årsförsäljning på ca 1 miljard FIM och en personal av 2 322 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar