Celsius renodlar verksamheten ytterligare

Celsius renodlar verksamheten ytterligare Celsius har sålt helägda Götaverken Cityvarvet till holländska Damen Shipyards Group. Götaverken Cityvarvet, med ca 130 anställda, är Västsveriges ledande leverantör av reparationer, underhåll och ombyggnader av fartyg. Damen Shipyards Group är en av världens ledande maritimt inriktade företagsgrupper med fler än 20 dotterbolag verksamma inom skeppsbyggnad, reparationer och ombyggnader m m i Europa, Amerika och Fjärran Östern. Affären har endast marginell påverkan på Celsius-koncernens resultat och förutsätter godkännande från berörda myndigheter. Som ett ytterligare led i Celsius-koncernens strategiska renodling har management-resurserna för koncernens kvarvarande offshore-innehav avvecklats. Tjänsterna kommer i stället att inhandlas externt. Celsius rigginnehav består fortsatt av helägda borr-riggen Petrobras XXIII och delägda borr-riggen Louisiana (30 procent). Avtal om managementtjänster har tecknats med ett fristående, nybildat företag som från Celsius övertagit namnet Götaverken Arendal. För ytterligare information, v g kontakta Celsius Informationschef Anders Florenius tfn 08-463 00 53 eller mobilt 070-582 32 30. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/03/20000303BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/03/20000303BIT00080/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar