Celsius säljer andel i bulkfartyg

Försäljning av andel i bulkfartyg Celsius dotterbolag Götaverken Arendal har sålt sin 50-procentiga andel i bulkfartyget M/V Glenita till Ugland Shipping AS. Försäljningen medför ingen resultateffekt på koncernnivå. För ytterligare information, v g kontakta Celsius Informationschef Kjell Göthe tfn 08-463 00 19 eller mobilt 070-583 95 44. Celsius är en högteknologisk internationell industrikoncern med hemmamarknader i Norden, USA och Australien. Utifrån en gemensam, omfattande teknologibas bedrivs verksamhet främst inom tre satsningsområden: Försvar, Civilt flygunderhåll och Affärsutveckling, som f.n. omfattar Materialteknik, Explosivämnen och Infomatik. Omsättningen är ca 12 miljarder kronor och antalet anställda ca 11 000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/10/19981210BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/10/19981210BIT00080/bit0002.pdf

Dokument & länkar