Celsius utvecklar undervattensteknik AlphaPRIME

Nytt steg för Celsius undervattensteknik för offshore, AlphaPRIME Celsius är genom Kockums Holdings med om att utveckla och kommersialisera det civila undervattenssystemet AlphaPRIME bl a genom ett samarbetsavtal som nyligen träffats mellan Celsius och Hardy Oil & Gas plc. Nu har Hardy Oil gått vidare och ingått ett Joint Venture med Halliburton Energy Development (Halliburton) och Brown & Root Energy Services (Brown & Root) för engineering och tekniskt stöd vid fältutveckling baserad på AplhaPRIME-systemet. AlphaPRIME är ett modulsystem för att processa olja och gas på havsbotten. Det har utvecklats av Kockums brittiska dotterbolag Alpha Thames Engineering Ltd och tillfört marknaden en ny patentskyddad teknologi med moduler som innehåller kompletta separations- och pumpsystem som kan tas upp till ytan för underhåll och utbyte utan att oljeproduktionen behöver avbrytas. Tekniken har samband med Kockums militärt inriktade undervattenskunnande. För närvarande pågår arbete med att ta fram en fullskaleprototyp vid Kockums Industriers verkstäder i Malmö. För ytterligare information, kontakta Celsius informationschef Kjell Göthe telefon 08-463 00 19 eller mobilt 070-583 95 44. Celsius är en högteknologisk internationell industrikoncern med hemmamarknader i Norden, USA och Australien. Utifrån en gemensam, omfattande teknologibas bedrivs verksamhet främst inom tre satsningsområden: Försvar, Civilt flygunderhåll och Affärsutveckling, som f.n. omfattar materialteknik, explosivämnen och infomatik. Omsättningen är ca 12 miljarder kronor och antalet anställda ca 11 000.

Prenumerera

Dokument & länkar