Kockums får order av FMV värd ca 270 MSEK

Kockums får order av FMV värd ca 270 MSEK Två korvetter moderniseras Kockums har fått en order av Försvarets materielverk (FMV) på generalöversyn och halvtidsmodernisering av korvetterna Stockholm och Malmö, som byggdes vid Karlskronavarvet i början på 1980-talet. Ordern är värd ca 270 MSEK. Utöver renovering ska fartygen uppgraderas skeppstekniskt med tyngdpunkten lagd på framdrivningsmaskineriet som bl a får nya gasturbiner och växlar. Ett nytt ledningssystem och sensorer kommer att installeras. Vidare genomförs åtgärder för signaturanpassning och fartygets förmåga att genomföra internationella insatser ska förbättras. Projektorganisationen håller nu på att bildas och konstruktionsarbetet kommer att starta omedelbart. Fartygen ska återlevereras i februari respektive augusti år 2002. Arbetet kommer att ske vid varvet i Karlskrona. För ytterligare information, kontakta Kockums informationschef Kjell Göthe, tfn 040 - 34 82 88 eller mobilt 070 - 583 95 44. Kockums och tyska HDW (Howaldtswerke Deutsche Werft AG) har nyligen aviserat ett samgående. Därmed bildas ett nytt företag som är världsledande på konven- tionella ubåtar och marina ytfartyg. Affären måste dock formellt först godkännas av EU-kommissionen. Celsius har 25 procents ägarandel i nya Kockums- HDW. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/24/19991124BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/24/19991124BIT00030/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar