Order från FMV till Bofors Weapon Systems

Bofors Weapon Systems, som ingår i Celsius-koncernen, har erhållit en order från Försvarets materielverk på Kustartilleriets nya luftvärnssystem TriKA. TriKA är en variant av Bofors Tridon-koncept. Ordern innefattar reastudier och prov av funktionsmodeller av systemet. Eldenheten TriKA är ett fordonsburet, modulärt luftvärnssystem som baseras på befintliga 40 millimeters pjäser med nya elriktsystem och integrerad eldledning. Systemet är avsett att användas som skydd för rörliga stridskrafter inom ett stridsområde. På grund av TriKAs modulära uppbyggnad kan framtida uppgraderingar enkelt genomföras. - Denna order har stor betydelse för affärsenheten Bofors Weapon Systems då den kompletterar vårt uppgraderingsprogram för 40 mm luftvärnspjäser, säger affärsenhetschef Magnus Ingesson. Den kan även leda till att andra länder intresserar sig för konceptet eftersom stommen i systemet är Bofors 40 mm kanon som redan finns i ett stort antal länder i världen. Ordern var väntad och påverkar inte antalet arbetstillfällen. För ytterligare information kontakta Celsius informationschef Kjell Göthe på tfn 08-463 00 19, eller mobilt 070-583 95 44. Celsius är en högteknologisk, internationell industrikoncern med hemmamarknader i Norden, USA och Australien. Utifrån en gemensam, omfattande teknologibas bedrivs verksamhet främst inom tre satsningsområden: Försvar, Civilt flygunderhåll och Affärsutveckling, som f n omfattar materialteknik, explosivämnen och infomatik. Omsättningen är ca 12 miljarder koronor och antalet anställda ca 11 000.

Prenumerera

Dokument & länkar