Order värd 100 MSEK till Celsius Aerotech

Order värd 100 MSEK till Celsius Aerotech Celsius affärsenhet Celsius Aerotech har via Försvarets materielverk (FMV) fått en beställning från Österrikes försvarsdepartement på fortsatt komponentunderhåll för Österrikes 24 Draken-plan. Ordervärdet bedöms ligga på ca 100 MSEK och leverans skall ske 1999-2003. Ordern innebär inga nyanställningar, men arbetsplatser säkras i Arboga och Linköping, eftersom Draken-verksamheten annars skulle ha avvecklats inom Celsius Aerotech. För Celsius Aerotech betyder affären dessutom att relationerna med Österrike stärks och fördjupas under lång tid framöver. För ytterligare information, v g kontakta Celsius Informationschef Kjell Göthe tfn 08-463 00 19 eller mobilt 070-583 95 44. Celsius är en högteknologisk internationell industrikoncern med hemmamarknader i Norden, USA och Australien. Utifrån en gemensam, omfattande teknologibas bedrivs verksamhet främst inom tre satsningsområden: Försvar, Civilt flygunderhåll och Affärsutveckling, som f.n. omfattar Materialteknik, Explosivämnen och Infomatik. Omsättningen är ca 12 miljarder kronor och antalet anställda ca 11 000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/02/19981202BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/02/19981202BIT00190/bit0002.pdf

Dokument & länkar