Samgående mellan Kockums och tyska HDW klart

Samtliga myndighetsbeslut klara för samgående mellan HDW och Kockums Samtliga villkor för genomförandet av det tidigare avtalade samgåendet mellan Howaldtswerke Deutsche Werft, HDW, och Kockums har nu uppfyllts då EU-kommissionen och övriga berörda myndigheter givit sitt godkännande. Affären innebär att tyska Preussag säljer ca 25 procent av sitt HDW- innehav till Celsius samtidigt som HDW köper samtliga aktier i Kockums AB av Celsius. Affären genomförs med effekt per den 1 oktober 1999. För ytterligare information kontakta Celsius informationsdirektör Anders Florenius, tfn 08-463 0053 eller 070-582 32 30. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00390/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00390/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar