Svävare överlämnad - snabbaste bygget hittills

Den 15 juni 1997 erhöll Karlskronavarvet, numera Kockums Naval Systems, som är en affärsenhet i Celsius-koncernen, en beställning på konstruktion och tillverkning av en prototyp till svävfarkost. Produktionen har pågått under ett år och den 26 juni 1998 överlämnades svävaren till beställaren FMV. Svävarens huvuduppgifter kommer att bli snabba personal- och materialtransporter - främst under vinterperioden - för de rörliga brigadförbanden inom Kustartilleriet. Lastutrymmet ska kunna rymma 20 skadade soldater på bår eller 50 sittande soldater. Den är också konstruerad för att kunna ta ombord en bandvagn eller en 20 fot stor container. Svävaren skall nu genomgå systemprov i FMVs regi och därefter testas under ett år i olika farvatten. Vinterprovet kommer att utföras utmed Norrlandskusten, för att svävaren ska testas under de allra svåraste isförhållandena. -Mina intryck hittills av svävaren är mycket positiva, säger major Arne Arvidsson Kustartilleriet, som är chef för svävarens provturskommando. En klar fördel är att farkostens skrov är i kolfiberlaminatet, som gör den både lätt och stark. Bygget har genomförts i rekordtempo och frågan är om något projekt någonsin haft så kort genomloppstid på varvet. -Tillverkningen av svävaren handlar mycket om spetsteknologi, säger VD Hans Hedman i en kommentar. För att hålla vikten nere och garantera att fartprestanda bibehålls är farkosten viktoptimerad till det yttersta. Skrovet tillverkas i mycket tunna kolfiberlaminat, med samma teknik som används vid tillverkningen av stealth-fartyget Korvett typ Visby. Mycket av utrustningen är av lättviktstyp, såsom dörrar, säten, propelleraxlar, rör, kapslar, apparatskåp m m. För att kunna ta ombord och transportera rörliga fordon har farkosten försetts med en unik styrhytt, som är höj- och sänkbar. Projektet är ett samarbete med det engelska företaget ABS, som är licensgivare för svävartekniken. Svävaren är 19 meter lång och 9 meter bred och bemannas av tre personer. Farten beräknas i fullastat skick uppgå till ca 35 knop. Maxfart utan last beräknas till över 50 knop. Maskineriet utgörs av två dieselmotorer, som driver var sin lyft- respektive framdrivningsfläkt. Fullt utrustad och med maximal last når farkosten en vikt om ca 27 ton. Skrovet är en sandwichkonstruktion i laminat av kolfiber och vinylester. - - - - Frågor besvaras av Maud Carlsson, informationschef Kockums Naval Systems, mobil 0708-33 42 69 och FMVs informationschef Lars Wigert, mobil 070-582 63 85. Karlskronavarvet och Kockums är sedan den 1 januari 1998 sammanslaget till Kockums Naval Systems, som är en affärsenhet inom Celsius. Celsius är en högteknologisk internationell industrikoncern med hemmamarknader i Norden, USA och Australien. Utifrån en gemensam omfattande teknologibas bedrivs verksamhet främst inom tre satsningsområden: Försvar, Civilt flygunderhåll och Affärsutveckling, som f n omfattar materialteknik, explosivämnen och infomatik. Omsättningen är ca 12 miljarder kronor och antalet anställda ca 11 000.

Prenumerera

Dokument & länkar