Tillrättaläggande

Tillrättaläggande med anledning av intervju med Celsius koncernchef i FinansTidningen den 14 oktober De förslag som överbefälhavaren presenterade föranleder inte Celsius att ändra sin inriktning och rationaliseringsplan. Det Celsius koncernchef Lars G. Josefsson besvarade i FinansTidningen var en fråga om den långsiktiga inriktningen. De däri uppsatta långsiktiga lönsamhetsmålen innebär en effektivitetsökning med 10 procent. Lönsamhetsmålet står fast och är på väg att realiseras. ÖB:s rapport kom inte som någon överraskning. Celsius för en dialog med försvaret och följer noggrant dess planeringsprocess. Inom Celsius pågår nu ett kraftfullt förändringsarbete som ligger väl i linje med förväntad svensk utveckling. Kännetecknande för förändringen är en renodling av verksamheten till färre områden, en ökad internationalisering samt en kraftfull satsning på utveckling av civila affärsmöjligheter. För ytterligare information v g kontakta Celsius informationschef Kjell Göthe, tfn 08-463 00 19 eller mobilt 070-583 95 44. Celsius är en högteknologisk internationell industrikoncern med hemmamarknader i Norden, USA och Australien. Utifrån en gemensam, omfattande teknologibas bedrivs verksamhet främst inom tre satsningsområden: Försvar, Civilt flygunderhåll och Affärsutveckling, som f n omfattar Materialteknik, Explosivämnen och Infomatik. Omsättningen är ca 12 miljarder kronor och antalet anställda ca 11 000. Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (Dementi.doc) (Dementi.pdf)

Dokument & länkar