Uttalande från styrelsen i Celsius AB

Uttalande från styrelsen i Celsius AB Med anledning av Saab AB:s offentliga erbjudande av den 16 november 1999 till aktieägarna i Celsius AB att överlåta sina aktier mot en kontant betalning om 179 kronor per A- eller B-aktie gör Celsius styrelse följande uttalande: I en samlad bedömning av erbjudandet samt med stöd av ett från Lehman Brothers inhämtat värdeutlåtande finner Celsius styrelse att budet är skäligt och rekommen-derar därför aktieägarna att anta detta. Genom samgåendet mellan Saab och Celsius skapas en stark och konkurrenskraftig enhet med starka internationella kopplingar och med goda förutsättningar att möta den globala marknadens krav på verksamheten. Stockholm den 22 november 1999 Styrelsen för Celsius AB ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/23/19991123BIT00060/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar