Enklare för båtklubbar att ta miljöansvar och få spolplattor

Stadsmiljöroteln/ Stockholms stadshus

Stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C)

Stockholms båtklubbar hanterar ofta giftiga färger från båtarnas bottenmålning. De farligaste färgerna är förbjudna men även andra färger har påverkan på stadens vatten och livet däri. Miljöförvaltningen har under 2011 kontrollerat båtklubbarnas verksamhet och kan konstatera att det finns vissa brister.

På miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde på tisdagskvällen beslutades att båtklubbarna ska få det lättare att ansöka om hjälp från staden med att installera så kallade spolplattor som tar hand om vattnet som innehåller färgrester från båtklubbarnas hantering.

- Båtklubbarna är viktiga för Stockholm men vi har ett gemensamt ansvar för stadens unika vatten. Därför erbjuder staden båtklubbarna den här tjänsten. I och med beslutet i miljö- och hälsoskyddsnämnden hoppas vi det ska bli enklare för båtklubbarna att få sina spolplattor, säger stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) som är ordförande i nämnden.

Presskontakt

Frida Demervall

Epost, frida.demervall@stockholm.se

Tel. 0761-229413