Järva solstaden - Stockholms stad satsar stort på solenergi

 Stadsmiljöroteln, Stockholms stad

Stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C)

Nu skapar Stockholm den solcellstätaste stadsdelen i Sverige med cirka 10 000 kvadratmeter solceller. Stadens bostadsbolag Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder satsar tillsammans med Fastighetskontoret stort på solceller i området. Det blir en viktig symbol för Hållbara Järva – solstaden.

Samtidigt kommer man utveckla ett gemensamt uppföljningssystem för alla installerade solceller i Järva, för att kunna utvärdera hur mycket el de olika systemen producerar och hur kostnadseffektivt det är att installera solceller. I solsatsningen ingår även visualisering av solcellerna och dess elproduktion genom ett gemensamt koncept. Visualiseringsarbetet sker i samarbete  med boende i Järva med särskilda processer för information och delaktighet.

- Det här är ett oerhört spännande projekt där vi visar att det även i det befintliga fastighetsbeståndet går att göra mycket för att minska klimatpåverkan. Solceller är framtiden och det finns stor potential i det här då det i Europa enligt beräkningar bor ungefär 200 miljoner människor i liknande hus, säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C).

- Nu kommer det att gå undan. Hela solcellssatsningen ska vara på plats till sommaren 2014. Det här är en mycket spännande och rolig utmaning, säger Lisa Enarsson, Miljöförvaltningen, projektledare för Hållbara Järva.

Det unika i projektet är att det tar ett större grepp om en hel stadsdel och gör en samlad satsning på just solceller. Projektet kommer att visa erfarenheter av att integrera en större mängd solel i en avgränsad stadsdel och det kommer sannolikt utgöra en bra inspirationskälla för andra städer.

Läs mer om Hållbara Järva i Stockholm http://www.stockholm.se/hallbarajarva

Kontakt: Johanna Jönsson, pressansvarig Centerpartiet Stockholms stad, 076-122 94 13

Media

Media