Per Ankersjö: Ny bullertjänst lanseras idag

Stadsmiljöroteln

Nu lanserar Stockholms stad en tjänst på webben som gör fastighetsrelaterad information om buller snabb och lättillgänglig för dig som vill. Genom att söka på en aktuell adress får du snabbt fram information om bullersituation och vilka bullerdämpande åtgärder som gjorts vid en aktuell fastighet.

Buller är den miljöstörning som drabbar flest människor i Stockholms stad. Stockholms stad har arbetat aktivt med bullerdämpning sedan början på 1970-talet och under drygt 40 år har andelen stockholmare som störs av buller från trafiken minskat från 230 000 till 30 000 personer.

Nu tar vi ett nytt och viktigt steg. I den tjänst som nu finns på stadens webbplats kan du enkelt se vilka bulleråtgärder som gjorts på en fastighet och få fram mätresultat på bullernivåer. Du kan även se hur staden har samverkat för att få till stånd dessa åtgärder.

-           Buller kan mycket väl bli nästa stora miljöfråga i Stockholm. Samtidigt som vi bygger en tätare stad av klimatskäl så har vi en allt större utmaning när det gäller bullerfrågorna. Ett steg i arbetet med buller är denna tjänst där stockholmarna själva kan öka sin kunskap och medvetenhet genom att ta reda på fakta om lokala bullerstörningar, säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (c).

Den nya bullertjänsten hittar man här; https://eservice.stockholm.se/Open/NoiseInformation/Pages/NoiseLocatorForm.aspx

Kontakt

Frida Demervall, pressansvarig på stadsmiljöroteln

Telefon: 076 1229413

E-post: frida.demervall@stockholm.se

 

Johan Pontén, informatör på miljöförvaltningen

Telefon: 08-508 28 898

E-post: johan.ponten@stockholm.se