Per Ankersjö:Betala utbyggd t-bana med höjd trängselskatt.

Uttalande av distriktsstämman för Centerpartiet i Stockholms stad

Centerpartiet gick till val som det borgerliga t-banepartiet. Distriktsstämman, som hölls i lördags (2011-04-09),  ställde sig bakom våra förtroendevaldas arbete i Stockholms läns landsting och Stockholms stad för att leva upp till detta vårt uppdrag inför väljarna och att de på lämpligt sätt för fram nedanstående till övriga parterna i Stockholmsöverenskommelsen:

Centerpartiet står bakom Stockholmsöverenskommelsen men bedömer att det krävs ytterligare utbyggnad av kapacitetsstark kollektivtrafik för att klara klimatmål, god livsmiljö och ekonomisk utveckling. När Stockholmsregionen växer nästan dubbelt så fort som i de regionala planerna pressas kapaciteten i kollektivtrafiken.

Delar av Stockholms­överens­kommelsen bör därför tidigareläggas genom utbyggnad av t-baneobjekten som ligger efter 2021 i länsplanen, dvs. förlängning av blå linjen till Nacka samt en t-banelösning för NKS/Hagastaden.

Vi konstaterar att trafikplaneringen kopplad till de planerade ombyggnationerna av Slussen och Danviks Lösen - Sickla, samt bygget av Nya Karolinska Solna och Hagastaden, ännu inte har fastställts.

En tidigareläggning av t-baneutbyggnad behöver kompletterande finansiering. Centerpartiet vill öka intäkterna till infrastruktur genom att höja trängselskatterna. Samtidigt uppnås en effektivare trafik och mindre kortsiktig belastning på stadsmiljön. Undersökningar visar att invånarna i Stockholmsregionen ser positivt på att använda trängselskatt för att förbättra miljön. Centerpartiet är också öppet för att förutsättningslöst diskutera andra sätt att finansiera en mer omfattande spårutbyggnad med parterna i Stockholmsöverenskommelsen.

Kontaktuppgifter:

Per Ankersjö, distriktsordförande och stadsmiljöborgarråd, nås via Frida Demervall 076-122 94 13

Gustav Andersson, distriktsstyrelseledamot, Centerpartiets förhandlare i Stockholmsöverenskommelsen samt miljö- och skärgårdslandstingsråd nås på

070-737 41 36 eller via Karin Ernlund, 070-737 41 69.