Per Ankersjö i öppet brev till bostadsminister Stefan Attefall:

Lagstiftning stoppar bostadsbyggande i Stockholm

Centerpartiet i Stockholms stad

Aftonbladet uppmärksammar idag problematiken med riksintresset och svensk lagstiftning som stoppar möjligheterna att bygga högt och miljöeffektivt i Stockholm. Anledningen till detta är ett öppet brev från Per Ankersjö (C) till bostadsminister Stefan Attefall (KD).  

Utdrag från brevet;

”Många svenska städer har, likt Stockholm, sin stadskärna belagd med ett generellt riksintresse. Detta riksintresse stoppar utvecklingen i svenska städer, förhindrar nya bostäder, nya arbetstillfällen och tillväxt.”

”Det senaste i raden exempel återfinns i Stockholms stad, där ett blott 13 våningar högt hus vid centralstationen nu riskerar att inte bli av för att Länsstyrelsen anser att Stockholms skyline är ett riksintresse.”

”Jag uppmanar därför ansvarig minister Stefan Attefall att se över denna lagstiftning, och det snarast. Om Attefall menar allvar med sina ambitioner att få igång bostadsbyggandet i Sverige måste detta vara en prioriterad fråga. Vi måste kunna bygga fler bostäder även i Stockholms innerstad.”

Hela brevet finns också bifogat i en pdf.

Presskontakt

Frida Demervall

E-post, frida.demervall@stockholm.se

tel, 0761 229413

 

Dokument & länkar