Per Ankersjö kommenterar ny luftkvalitérapport

Stadsmiljöroteln/ Stockholms stad

Stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C)

Miljöförvaltningen i Stockholms stad har nu sammanställt resultatet av fjolårets luftkvalitémätningar i rapporten ”Luften i Stockholm, årsrapport 2011”.

Luftkvaliteten i Stockholm har blivit bättre under de senaste årtiondena. Nedåtgående trender har uppmätts för halterna av de flesta luftföroreningarna, men tyvärr inte alla. Under 2011 överskreds halterna av PM10 på Hornsgatan, Sveavägen, Norrlandsgatan och Folkkungagatan 38- 58 dygn, mot tillåtna 35 dygn. Utsläppen av kvävedioxid överskred också tillåtna nivåer på flera ställen i staden.

-          Utsläppen av PM10 och kvävedioxid är Stockholms stads största miljöproblem. För att komma till rätta med detta krävs en minskning av dubbdäcksanvändningen samt en minskad mängd dieselfordon i staden säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C).

-          För att klara dessa utmaningar behöver vi i Stockholms stad att riksdagen fattar beslut om att möjliggöra införandet av en dubbdäcksavgift, som i Norge, där man nu har fått ner de farliga partikelhalterna säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C)

-          När det gäller utsläppen av kvävedioxider så är det dieselfordonen som är det stora problemet. Regeringens nuvarande miljöbilsdefinition gör att vissa dieselbilar klassas som miljöbilar, denna definition bör göras om så att dieselbilarna inte inkluderas säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C).

Hela årsrapporten för 2011 finns bifogat i pdf.

Presskontakt

Frida Demervall

E-post, frida.demervall@stockholm.se

Tel, 0761-229413

 

Dokument & länkar