Pressinbjudan: Per Ankersjö bjuder tillsammans med Trafikverket in till cykelseminarium

Stadsmiljöroteln, Stockholms stadshus

Stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C)

Var: Kulturhuset, studio 3, Stockholm. Entré från Sergels torg markplan.  

När: Måndagen den  5 mars  kl. 9:00- 11.30, med fika och mingel från 8.30

Detta seminarium är ett tillfälle att höra om cykelläget i Stockholm och regionen samt ge synpunkter och medskick till regeringsuppdraget ”Översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv” som ska presenteras i oktober 2012.

Frågeställningar:

Regionala och lokala cykelplaner tas fram, men vilka utmaningar återstår som kräver regeländringar, incitament eller rådighet från nationell nivå? Hur kan trafikregler fungera som påverkansverktyg? Hur kan de tillämpas regionalt och lokalt? Vilka effekter kan det få? Hur kan förändrade tolkningar av PBL och Väglagen bidra till en smidigare planeringsprocess?

- Stockholm har nu påbörjat vägen mot att bli en av de ledande cykelstäderna i och med cykelmiljarden och cykelplanen som nu går på remiss. På seminariet kopplas staden och regionen ihop med den nationella cykelutredningen för att vi tillsammans ska förenkla, förbättra och öka cyklingen. Utan cyklingen stannar Stockholm, säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C) som nyligen utsågs till Årets politiker av Svensk Cykling.

Upplägg:

08.30-09.00 Registrering och kaffe

09.00-09.10 Välkommen! Per Ankersjö (C), stadsmiljöborgarråd Stockholms stad och Tiina Ohlsson, enhetschef samhällsbehov Trafikverket Region Stockholm

09.10-09.15 Cykel i ett sammanhang, moderator Karin Eklund, Trafikverket Region Stockholm

09.15-09.45 Stockholms stad: En god cykelstad och den nya cykelplanen, Anton Västberg enhetschef strategisk trafikplanering, Trafikkontoret Stockholms stad

09.45-10.15 Stockholms län: SATSAII, regional cykelstrategi Cycity, cykelplanering över kommungränserna, Ebba Larsson, Trafikverket Region Stockholm, Maria Johansson, Sweco och Lisa Johnsson, WSP

10.15- 10.45 Presentation av regeringsuppdraget, översyn ur ett cykelperspektiv, Kent Johansson, regeringens utredare

10.45- 11.15 Gemensam diskussion

11.15- 11.30 Sammanfattning av dagen

Anmäl gärna närvaro i förväg till Frida Demervall frida.demervall@stockholm.se

Presskontakt

Frida Demervall

E-post, frida.demervall@stockholm.se

Tel, 0761-229413