Skärpta miljöregler ska ge bättre luft i Stockholm

Idag skriver stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C) och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) på DN Stockholmsdebatt om skärpta regler för lastbilar i miljözoner.

Hög luftkvalitet är en förutsättning för människors välmående och trivsel. Problem med föroreningar leder varje år till sjukdomar och ohälsa som kostar människoliv. Vi tar därför arbetet med bättre luftkvalitet på stort allvar.

Regeringen beslutar idag om nya regler för miljözoner. Det ger förutsättningar för ytterligare förbättringar i Stockholms luftkvalitet, inte minst i innerstaden.

Syftet med miljözoner för tunga fordon är att minska utsläppen av luftföroreningar. Förutom att luftkvaliteten förbättras i de områden som omfattas av en miljözon påverkas också leverantörer och distributörer att välja mer miljövänliga fordon. Det gör att luftkvaliteten förbättras även utanför miljözonernas gränser. På så sätt bidrar politiken ytterligare till att miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet kan klaras. Miljözonerna är särskilt viktiga när det gäller att minska utsläppen av kväveoxider och partiklar.

I Stockholms stad är föroreningarna på många håll svåra att undvika, särskilt i tätt bebyggda områden med mycket trafik. Regeringens beslut är därför särskilt viktigt för luftkvaliteten i Stockholms innerstad.

Läs mer hos DN

Kontakt: Johanna Jönsson, pressansvarig Centerpartiet Stockholms stad, 076-122 94 13

Kontakt

  • Centerpartiet i Stockholms stad

Prenumerera