Staden tar krafttag för renare återvinningsstationer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har behandlat 2012 års rapport rörande kontrollen av stadens återvinningsstationer. Hälften av de inspekterade stationerna, både vår och höst, fick anmärkningar på skötsel och/eller drift. Miljöförvaltningen i Stockholms stad har därför fått i uppdrag av nämnden att ta fram underlag som redogör för trendutvecklingen under de senaste åren avseende skötsel och drift av stadens återvinningsstationer. Dessutom ska en förteckning tas fram över de olika verktyg som miljö- och hälsoskyddsnämnden har till sitt förfogande för att se till att Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB lever upp till sina åtaganden.


- Vår uppfattning är att problemen kring skötsel och drift av stadens återvinningsstationer har varit allvarliga under lång tid och detta är oacceptabelt. Stadens ambition är att det ska vara lätt att vara miljövänlig och då är det viktigt att återvinningsstationerna hålls i toppskick. Många stockholmare tror att det är staden som sköter stationerna men så är inte fallet. Däremot har vi möjlighet att sätta större press på de ansvariga och det gör vi nu, säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C).

Kontakt: Johanna Jönsson, pressansvarig Centerpartiet Stockholms stad, 076-122 94 13

Taggar:

Kontakt

  • Centerpartiet i Stockholms stad

Prenumerera

Media

Media