Trafikverkets förslag till dubbdäcksavgift är bättre än förbud - nu måste regeringen agera!

Stadsmiljöroteln, Stockholms stad

Stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C)

Trafikverkets luftkvalitetssamordnare har föreslagit ett införande av dubbdäcksavgift/ skatt, något som Centerpartiet och stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö länge drivit och uppvaktat regeringen om. Dubbade däck river upp hälsoskadliga partiklar från vägbanorna och i Stockholms innerstad är detta ett miljöproblem som återkommer varje vår när snön smälter.

- Jag välkomnar att regeringens egen myndighet nu föreslår avgift/skatt istället för förbud. Vi måste minska dubbdäcksanvändningen i Stockholm men samtidigt ska vi ha respekt för att människor har olika behov utifrån var man kör. Hur systemet sedan utformas kan man alltid diskutera men detta är definitivt ett steg i rätt riktning, säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C).

Presskontakt

Frida Demervall

E-post, frida.demervall@stockholm.se

Tel. 0761- 229413