10 punkter för världens mest klimatsmarta bönder

Regeringen har satt upp högt ställda mål för både energieffektivisering och användande av förnybar energi. Men för att målen ska nås krävs både produkter och restprodukter från det svenska jord- och skogsbruket. Centerpartiet och jordbruksminister Eskil Erlandsson presenterar nu en vision för hur Sveriges bönder ska bli världens mest klimatsmarta. Visionen ska nås både genom att bönderna själva bli oberoende av fossila bränslen – men framförallt genom att de bidrar till produktionen av förnybar energi.För att nå till målen presenterar Centerpartiet tio punkter. Bland förslagen finns ett program för energieffektivisering, forskningsinsatser, en premie för klimatsmarta traktorer, ett krav på obligatorisk utbildning i ”sparsam körning” och en förstärkt satsning på biogas.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) hoppas att förslagen både ska bidra till ett bättre klimat, skapa fler jobb på landsbygden och stärka de svenska böndernas konkurrenskraft.

- Omställningen till ett hållbart samhälle är en enorm möjlighet för landsbygden. Jag hoppas att våra bönder kommer att vara framtidens motsvarighet till oljeschejkerna i Saudiarabien, avslutar Eskil Erlandsson.

Taggar:

Dokument & länkar