Abir Al-Sahlani (C) till FN:s råd i Genève

Riksdagsledamoten Abir Al-Sahlani (C) ingår i den delegation som Liberal International sänder till FN:s råd i Genève i dag. Abir Al-Sahlani är vice president i Liberal International och ordförande för Liberal Internationals kommitté för mänskliga rättigheter.

Våldet eskalerar i Syrien och humanitära hjälparbetare har haft problem att nå fram till de behövande med mat, vatten och medicinsk hjälp.

- Vi vittnar blodutgjutelse i Syrien, där oskyldiga kvinnor och barn dödas. Jag är rädd för att vi inte sett slutet på detta ännu. När människor lider som de i Syrien och den syriska regimen är den drivande kraften bakom detta kan vi inte vara tysta och vänta på att saker och ting förbättras av sig självt, säger Abir Al-Sahlani.

- Det är viktigt att det internationella samfundet har en långsiktig plan för regimskifte. Vi måste stödja byggandet av staten. Hållbarhet i att hantera situationen i Syrien är viktig, liksom frågan om minoriteters rättigheter i det Syrien som skapas efter regimens fall.

- Liberal International kräver att FN:s säkerhetsråd hänskjuter situationen i Syrien till den internationella brottmålsdomstolen och uppmanar den syriska regimen att stoppa massmördandet samt kränkningarna av de mänskliga rättigheterna för det egna folket. Jag kommer att ta upp dessa frågor vid FN:s råd för mänskliga rättigheters möte i Genève, säger Abir Al-Sahlani.

Liberal International kommer att delta i den allmänna debatten i FN:s råd för mänskliga rättigheters möte i Genève i dag den 12 mars. Delegationen från Liberal International kommer även att delta i Geneva Summit for Human Rights and Democracy den 13 mars.
____________________
För mer information:

Abir Al-Sahlani, vice president och ordförande för Liberal Internationals kommitté för mänskliga rättigheter: 070-796 08 48.
www.liberal-international.org

 

Läs mer om Centerpartiet på www.centerpartiet.se.