Alfredsson enhälligt omvald som HBT-ordförande

Under  Söndagen den 25 mars har Centerpartiets nationella HBT-nätverk hållit årsmöte och valt ny styrelse. Tobias Alfredsson har också blivit omvald som ordförande och därigenom fått medlemmarnas förtroende att fortsätta nätverkets arbete som förutom att driva HBT-frågor både på hemmaplan och i ett internationellt perspektiv också fokuserar på opinionsbildning och debatt.

-Centerpartiet har i Sveriges historia uträttat så oerhört mycket, och det är för mig en stor ära att ha fått medlemmarnas förnyade förtroende att fortsätta driva det här nätverket som jag vill beskriva som Sveriges skarpaste partianslutna HBT-organisation, säger den omvalde ordförande Tobias Alfredsson.

Centerpartiets HBT-nätverk har under lång tid verkat för att öka HBT-personers friheter, rättigheter, och möjligheter i samhället. Tidigt förra året beslöt nätverket att sätta fokus på transpersoners rättigheter, något som förbisetts under alltför lång tid. Centerpartiet hade redan tidigare tagit ställning för utredningen från 2007 som pekade på att ett flertal lagändringar måste till, och även surrogatmödraskap och assisterad befruktning var en högprioriterad fråga. I början av 2012 började pressmeddelandena strömma ut från både RFSL, Riksdagen & Centerpartiet då förvaltningsrätten upphävde socialstyrelsens beslut om att sterilisera en person som ville genomgå könskorrigering. Nästa besked kom bara några veckor senare, då Kenneth Johansson (C) ordförande i riksdagens Socialutskott, förklarade att steg nu tagits för att tillåta assisterad befruktning för singelkvinnor och dessutom starta en utredning för att tillåta surrogatmödraskap. Det sistnämnda hade så bred politisk förankring att enbart Vänsterpartiet och Kristdemokraterna röstar emot förslaget.

-Visst ska vi vara glada över det som Centerpartiet och alliansen har uppnått sedan regeringsskiftet 2006, men arbetet kommer inte ta slut. Blodgivningsfrågan är för mig personligen en fråga som ligger varmt om hjärtat. Det är diskriminering, svart på vitt, av personer som har en livsstil som på något minsta sätt skiljer sig från den heterosexuella och monogama normen. Dessutom är den fria rörligheten i Europa för samkönade och gifta par, tillsammans med visionen om att ungdomsmottagningar och sjukvården, även i småorter långt utanför Stockholm och storstäderna ska ha en välfungerande HBT-kompetens ideologiskt viktiga frågor för Centerpartiet, avslutar Alfredsson

För mer information kontakta Tobias Alfredsson på telefon 073-657 98 66

Media

Media