Centerpartiet vill införa ”fritt matval”

Idag får 60 000 personer mat hemkörd. Mer än en tredjedel av dessa får över huvud taget inte välja vilken mat de vill ha. För många är alltså friheten att välja minimal, särskilt för äldre och sjuka. De få helt enkelt acceptera det som erbjuds. Jordbruksministern Eskil Erlandsson och Centerpartiet vill därför göra ”fritt matval” obligatoriskt i hela Sverige. Syftet är att de äldre och sjuka som får mat hemkörd ska kunna välja vilken mat de ska äta, genom att välja leverantör.Centerpartiet har en vision om Sverige som det nya matlandet i Europa. I visionen finns fem fokusområden, offentlig mat är ett av dem. För att nå dit krävs kvalité i alla led. Från jord till bord. Livsmedelsproduktionen i Sverige ska vara av toppkvalité och det ska också maten i lådorna vara.

- I matlandet Sverige räcker det inte att maten har rätt näringssammansättning - den måste vara god också. Mat ska vara en upplevelse - inte en plastlåda utan doft och smak, säger Eskil Erlandsson.

Centerpartiet har redan underlättat för de äldre att välja mer själva i omsorgen genom den nya lagen om valfrihetssystem (LOV) som ska stimulera konkurrensen. Genom LOV blir valfrihet det självklara sättet att driva äldreomsorg i kommunerna. Men valfriheten bör omfatta även maten. Tyvärr är det bara tre procent av kommunerna som har infört valfrihet för maten för de äldre.

Kontaktperson:

Anna-Karin Nyman, pressekreterare för jordbruksministern Eskil Erlandsson: 0705-19 01 59.

Taggar: