Centerpartiets biogasrapport: ”8 förslag för att sluta kretsloppet”

Centerpartiet presenterar i dag på ett seminarium anordnat tillsammans med Energigas Sverige rapporten ”Åtta förslag för att sluta kretsloppet”. Centerpartiet vill bland annat ge en premie till dem som köper en ny bil som släpper ut lite koldioxid, och en avgift för dem som köper en ny bil som släpper ut mycket. Systemet skulle i princip vara självfinansierat.

Centerpartiet presenterar också förslaget om att införa ett metanreduceringsstöd för gödselbaserad biogas. Med ett stöd går det att främja lokal produktion av biogas som håller fordonskvalité, och samtidigt öka utfasningstakten av klimatpåverkande handelsgödsel i lantbruket.

– Med bensinpriser på sexton kronor litern behöver vi skynda på omställningen till förnyelsebara bränslen, både för plånboken och för miljöns skull. Vi vill ge bilköpare långsiktiga förutsättningar att agera klimatsmart, genom ett ekonomiskt hållbart system med premier och avgifter efter koldioxidutsläpp.

– Lantbruket står för tre fjärdedelar av Sveriges potential att producera miljövänlig biogas och sluta kretsloppet. Med ett metanreduceringsstöd ges förutsättningar att ersätta klimatfarligt handelsgödsel med biogödsel och producera biogas av fordonskvalité.

Det säger Roger Tiefensee, centerpartistisk riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet, miljöpolitisk talesperson och författare av Centerpartiets rapport ”Åtta förslag för att sluta kretsloppet”.

I biogasrapporten ger Centerpartiet förslag på att till exempel:

  • Införa premieavgiftssystem till miljöbilister för lägre koldioxidutsläpp

För att göra det mer lönsamt att vara miljövänlig bör det vid köp av nya bilar införas ett premieavgiftssystem. Den som köper en ny bil som släpper ut lite koldioxid får en bonus, och den som köper en som släpper ut mycket får en avgift. Systemet har potential att vara i princip självfinansierande.

  • Införa ett långsiktigt metanreduceringsstöd för gödselbaserad biogas

Centerpartiet vill införa ett stöd på 20 öre/kWh producerad energi från biogasrötning ur stallgödsel, vilket överensstämmer med den beräknade klimat- och miljönyttan.

Mer information:

Se bifogat PM som sammanfattar rapporten "Åtta förslag för att sluta kretsloppet".

–––––––––––––

Kontakt

Roger Tiefensee, telefon 070-263 36 02

Miljöpolitisk talesperson och riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Oscar Sundevall, telefon 076-138 78 80

Pressekreterare

Dokument & länkar