Centerpartiets biogasrapport: ”8 förslag för att sluta kretsloppet”

Centerpartiet presenterar i dag på ett seminarium anordnat tillsammans med Energigas Sverige rapporten ”Åtta förslag för att sluta kretsloppet”. I rapporten identifierar Centerpartiet åtta problem och åtta lösningar, för att öka insamlingen av matavfall, samt produktion och användning av biogasen

– Hundratusentals ton mat slängs i onödan, vi har ett lantbruk som kan bli mycket bättre på att sluta kretsloppet, och vi har en stor utmaning framför oss med att ställa om till förnyelsebara bränslen. Med minskning av matavfall som går till förbränning, mer produktion av biogas och smarta morötter för att driva på miljöbilismen, vill Centerpartiet sluta kretsloppet.

– Vi vill se ett Sverige där matavfall går till tanken istället för till soptippen. Det är ett Sverige där lantbruket ersätter handelsgödsel med klimatvänligt biogödsel, och den lokalt producerade biogasen användas för att ställa om till en fossilberoende fordonsflotta 2030.

Det säger Roger Tiefensee, centerpartistisk riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet, miljöpolitisk talesperson och författare av Centerpartiets rapport ”Åtta förslag för att sluta kretsloppet”.

Exempel från biogasrapporten ”Åtta förslag för att sluta kretsloppet” är:

  • Inför premieavgiftssystem som koldioxidbonus till miljöbilister

För att göra det mer lönsamt att vara miljövänlig bör det vid köp av nya bilar införas ett premieavgiftssystem. Den som köper en ny bil som släpper ut lite koldioxid får en bonus, och den som köper en som släpper ut mycket får en avgift. Systemet har potential att vara i princip självfinansierande.

  • Inför ett långsiktigt metanreduceringsstöd för gödselbaserad biogas

Centerpartiet vill införa ett stöd på 20 öre/kWh producerad energi från biogasrötning ur stallgödsel, vilket överensstämmer med den beräknade klimat- och miljönyttan.

Mer information:

Se bifogad fil för att läsa sammanfattande PM av rapporten.

–––––––––––––

Kontakt

Roger Tiefensee, telefon 070-263 36 02,

Miljöpolitisk talesperson och riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Oscar Sundevall, telefon 076-138 78 80

Pressekreterare