Centerpartiets biogasrapport: Fortsatt förmånsbeskattning och premieavgiftssystem för nya bilar

Centerpartiet presenterar i dag på ett seminarium anordnat tillsammans med Energigas Sverige biogasrapporten ”Åtta förslag för att sluta kretsloppet”. I rapporten identifierar Centerpartiet åtta problem och åtta lösningar, för att bland annat öka produktion och användning av biogas i fordonsflottan.

– Sverige har målet att ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030, men fortfarande använder omkring 95 procent av alla fordon fossila bränslen. Beroendet av fossila bränslen skadar inte bara miljön utan slår också mot människors privatekonomi när bensinpriserna blir allt högre. Centerpartiet vill ge branschen långsiktiga förutsättningar, och att bilister som kör grönt ska märka det i plånboken.

Det säger Roger Tiefensee, centerpartistisk riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet, miljötalesperson och författare av Centerpartiets rapport ”Åtta förslag för att sluta kretsloppet”.

Exempel ur biogasrapporten ”Åtta förslag för att sluta kretsloppet”:

  • Fortsatt förmånsbeskattning av miljöbilar

Dagens generösa nedsättning av förmånsvärdet för miljöbilar om 40 procent har bara blivit förlängt två år. Detta skapar osäkerhet för branschen och bland konsumenter. Centerpartiet vill ha en långsiktig plan för förmånsbeskattning.

  • Inför premieavgiftssystem som koldioxidbonus till miljöbilister

För att göra det mer lönsamt att vara miljövänlig bör det vi köp av nya bilar införas ett premieavgiftssystem. Den som köper en ny bil som släpper ut lite koldioxid får en bonus, och den som köper en som släpper ut mycket får en avgift. Systemet har potential att vara i princip självfinansierande.

Mer information:

Se bifogat PM.

–––––––––––––

Kontakt

Roger Tiefensee, telefon 070-263 36 02,

Miljöpolitisk talesperson och ledamot av miljö- och jordbruksutskottet

Oscar Sundevall, telefon 076-138 78 80

Pressekreterare

Dokument & länkar