Centerpartiets biogasrapport: Höj investeringsstödet i Landsbygdsprogrammet och inför metanreduceringsstöd

Centerpartiet presenter i dag på ett seminarium anordnat tillsammans med Energigas Sverige biogasrapporten ”Åtta förslag för att sluta kretsloppet”. I rapporten identifierar Centerpartiet åtta problem och åtta lösningar, för att bland annat göra det mer lönsamt med lokal produktion av biogas inom lantbruk.

– Sverige har ett av världens mest klimatsmarta lantbruk från jord till bord. Men den stora potential lantbruket har att sluta kretsloppet genom att återföra rötrester till marken, och producera biogas utnyttjas inte alls till sin fulla potential i dagsläget. Centerpartiet vill därför höja investeringsstödet för gårdsanläggningar och införa ett metanreduceringsstöd.

Det säger Roger Tiefensee, centerpartistisk riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet, miljötalesperson och författare av Centerpartiets rapport ”Åtta förslag för att sluta kretsloppet”.

I biogasrapporten ger Centerpartiet förslag på att till exempel:

  • Höja investeringsstödet i Landsbygdsprogrammet

Taket på 1,8 miljoner kronor för investeringar i gårdsanläggningar missgynnar lantbrukare som vill gå ihop och bygga större anläggningar. Ett högre investeringsstöd skulle möjliggöra en explosiv expansion av produktionen.

  • Införa ett långsiktigt metanreduceringsstöd för gödselbaserad biogas

Centerpartiet vill införa ett stöd på 20 öre/kWh producerad energi från biogasrötning ur stallgödsel, vilket överensstämmer med den beräknade klimat- och miljönyttan.

Mer information:

Se bifogat PM som sammanfattar rapporten.

–––––––––––––

Kontakt

Roger Tiefensee, telefon 070-263 36 02

Miljöpolitisk talesperson och riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Oscar Sundevall, telefon 076-138 78 80

Pressekreterare

 

 

Dokument & länkar