Centerpartiets kommunala företrädare säger nej till att återförstatliga skolorna

Hela landet är förtjänt av bra skolor och utbildning. Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning av hög kvalitet, oavsett om man bor i en liten eller stor kommun, stad eller land.

- Det är vi, lokala och kommunala företrädare som har de bästa förutsättningarna att lyssna och föra dialog med de som närmast berörs av skolan, föräldrar, elever och lärare. Statens ansvar är att fokusera på lärarutbildningen. Många av de problem som idag hänvisas till det kommunala ansvaret för skolorna slår tillbaka på brister i lärarutbildningen, säger Mari-Louise Wernersson ordförande i Centerpartiets kommunala sektion.

 

För mer info kontakta:

Mari-Louise Wernersson, ordförande för Centerpartiets kommunala sektion, 070-666 11 05

 

 

Läs mer om Centerpartiet på www.centerpartiet.se.

Taggar: