Johan Linander presenterar plan mot trafficking i Östersjöområdet

Johan Linander är vice ordförande i Parlamentariska Östersjökonferensens arbetsgrupp om trafficking. Arbetsgruppen presenterar idag en rapport med 15 rekommendationer till regeringarna runt Östersjön och EU.

Bland rekommendationerna finns:

  1.  Att signera och ratificera relevanta internationella konventioner, protokoll och beslut, samt att se till att nationell lagstiftning justeras i enlighet med dessa
  2. Att säkerställa att offret ställs i centrum i alla åtgärder och insatser
  3. Att främja samordning mellan berörda myndigheter och institutioner för att upptäcka och följa pengaflöden som härrör sig från människohandel
  4. Att i de fall barn utsätts för människohandel alltid ha barnets bästa som övergripande prioritering
  5. Att främja insatser för att stärka förmågan att identifiera och åtala mellanhänderna i människohandel, som t.ex. transporterar eller hyr ut rum för sexuella tjänster.

-  Människohandel är ett globalt problem. För att få stopp på denna fruktansvärda människohandel, 2000-talets slavhandel, måste vi samarbeta över nationsgränserna, säger Johan Linander.

FN har uppskattat att det finns upp till 4 miljoner människor som är utsatta för människohandel. Människor säljs både över nationsgränser, som inom länder. Problemet är såväl lokalt som internationellt och måste därför bekämpas både inom våra länder och tillsammans med andra länder.

Läs hela rapporten här:

http://www.centerpartiet.se/Documents/Internationellt/Final%20report%20of%20the%20Working%20Group%20on%20Civil%20Securit.pdf

____________________
Mer information:
Johan Linander
Riksdagsledamot för Centerpartiet, södra Skånes valkrets
Vice ordförande justitieutskottet

Tel. 08-786 44 42, 070-268 96 01

Centerpartiet är ett liberalt parti med fokus på företagande och miljö. Partiet är en del av Alliansen med fyra ministrar i regeringen. I riksdagen har Centerpartiet 23 ledamöter. Maud Olofsson är Centerpartiets partiordförande samt Sveriges närings- och energiminister. Läs mer om Centerpartiet på www.centerpartiet.se.