Karin Nilsson (C): Kilometerskatten saknar miljöeffekt

Vid gårdagens votering i riksdagen angående kilometerskatt röstade S+V+Mp för ett gemensamt förslag om att straffbeskatta de svenska hushållen och företagen genom kilometerskatt på lastbilstransporter. Som tur är fick inte förslaget majoritet i riksdagen, men hade oppositionens politik blivit verklighet hade det slagit hårt mot alla de delar av Sverige som inte har några alternativa transportmedel.

-          En extra straffskatt på transporter skulle slå hårt mot både Sveriges hushåll och företag. Åkerinäringen har inte marginaler som kan bära en ökad kostnad utan denna skulle med automatik överföras på kunden. Vill oppositionen beskatta de Svenska hushållen och försämra konkurrensen för de Svenska företagen vore det ärligare att säga det rakt ut än att gå via åkerinäringen med ett verkningslöst miljöförslag, säger Karin Nilsson, Centerpartiets skattepolitiska talesperson.

-          För merparten av lastbilstransporterna finns idag inget annat alternativ. Transportnäringen försöker i största möjliga mån lägga över frakt på järnvägen, men verkligheten är den att vissa delar av vårt land ännu inte har den möjligheten. En kilometerskatt skulle därför inte ge den miljöeffekt som oppositionen påstår utan leder bara till högre kostnader för oss konsumenter, säger Karin Nilsson.

-          Centerpartiets ambition har alltid varit att hela Sverige ska leva. Vi vill självklart se en mer miljövänlig transportsektor och en ännu bättre utvecklad infrastruktur som möjliggör för effektivare och billigare transporter över hela landet. Vi arbetar målmedvetet för att det ska bli verklighet och för att vi ska uppnå vår vision om en fossilfri fordonsflotta 2030. Vi kommer dock aldrig att tysta se på när oppositionen försöker straffbeskatta bort företagens konkurrenskraft och hushållens köpkraft och lägga en död hand över stora delar av Sverige, säger Karin Nilsson.

 

Kontakt:

Karin Nilsson, 070-546 47 64

 

 

Taggar: