Kenneth Johansson (C) angående rovdjursutredningen - Tillägg

Tillägg till tidigare uttalande av Kenneth Johansson angående rovdjursutredningen:

- Centerpartiet välkomnar utredarens förslag på att det behövs någon form av jakt, eftersom vi anser att jakt ingår som en naturlig del i rovdjursförvaltningen. Säger Kenneth Johansson

Läs mer om Centerpartiet på www.centerpartiet.se.