Per Åsling (C): "Finansministerns brandkårsutryckning riskerar att bli ett hafsverk"

Igår presenterade finansministern förslaget om skärpta villkor för ränteavdrag. Bland annat ska möjligheterna att dra av för interna ränteutgifter begränsas och Skatteverket ska få möjlighet att underkänna ränteavdrag som görs främst för att undvika skatt.

Trots den goda utgångspunkten, att företag verksamma i Sverige ska betala skatt här, finns det risker för subjektiva bedömningar av skatteverket, och därmed ökande rättsosäkerhet för företagare.

- Vi måste ta tag i osunda räntesnurror, men jag ser en risk för rättsosäkerhet i det förslag som finansministern presenterade igår. Min utgångspunkt är att skatteregler måste vara tydliga, rättssäkra och förutsägbara och jag delar den oro som Företagarna och Svenskt Näringsliv har gett uttryck för. Detta säger Per Åsling, centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson.

- Jag delar uppfattningen att vi måste komma tillrätta med aggressiv skatteplanering, men som jag ser det får Skatteverket allt för stora möjligheter att göra subjektiva bedömningar. Jag kan konstatera att det är en liten andel av företagen som betalar bolagsskatt. Den förväntade förstärkning av de offentliga finanserna av förslaget vill jag inte främst använda till att sänka bolagsskatten utan till andra åtgärder, i första hand vill jag istället se ett riskkapitalavdrag, säger Per Åsling.

–––––––––––––––

Kontakt

Per Åsling, ekonomisk-politisk talesperson

070-607 70 30

Roger Björkbacka, politisk sakkunnig

072-232 93 73

Taggar: