Per Åsling (C): "Någonting är fel, Anders borg!"

Mot bakgrund av Systembolagets fortsatt minskade försäljning av spritdrycker och de signaler som kommer från Tullverket vad gäller den organiserade smugglingen av sprit i landet ställde Per Åsling, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet en skriftlig fråga till justitieministern, om ministern avser att ta initiativ till en utredning inom ramen för justitiedepartementet för att få klarhet i den illegala spritens omfattning och effekter.

Frågan besvarades av finansminister Anders Borg med svaret att ”mot bakgrund av de mål Tullverket har och de resultat myndigheten redovisar har jag inte för avsikt att tillsätta en utredning om den illegala alkoholinförselns omfattning och styrka.”

Finansministern syftar på det regleringsbrev som regeringen lämnar till Tullverket som säger att myndigheten ska ge hög prioritet åt att begränsa den organiserade och storskaliga alkoholsmugglingen. Därmed finns det ingen anledning till att utreda frågan, tycks ministern mena. Tullverkets beslagsstatistik pekar dock på att beslagen av illegal sprit har ökat med över 60 procent sedan 2008.

- Jag har stort förtroende för Anders Borg och därför är det med förvåning jag läser svaret på min fråga. Det liknar mer ett icke-svar på en allvarlig fråga som berör ett allt mer växande samhällsproblem. Tydligen har finansministerns rådgivare inte satt sig in i frågan, säger Per Åsling.

- Nyligen konstaterade Riksdagens utredningstjänst på uppdrag av mig att Systembolagets spritförsäljning har minskat med 17 procent under perioden 2002-2011. Monopolets andel av den totala spritmarknaden är idag mindre än hälften och den stora anledningen är den ökade införseln av illegal sprit. Enligt Tullen utgör beslagen endast några procent av all illegal sprit som förs in i landet. Situationen håller på att bli ohållbar för var och en som vill värna trovärdigheten i svensk alkoholpolitik, men framför allt landets unga som är spritsmugglarnas målgrupp, säger Per Åsling.

Kontakt

Per Åsling, ekonomisk-politisk talesperson

070-607 70 30

Roger Björkbacka, politisk sakkunnig

072-232 93 73

 

 

Taggar: