Roger Tiefensee besöker Svensk Biogas i Linköping den 6/2

Roger Tiefensee, miljöpolitisk talesperson för Centerpartiet besöker Svensk Biogas i Linköping tisdagen den 6 mars, för att ta del av de utmaningar biogasproduktionen står inför. Deltar gör även Muharrem Demirok (C), miljökommunalråd i Linköpings kommun.

- På sikt har vi i Sverige möjlighet att nästan tiodubbla mängden producerad biogas, inte minst inom lantbruket. Det skulle vara en tredubbel vinst för miljön med mer ren energi, mindre metanutsläpp och ett minskat behov för lantbruket att använda handelsgödsel. Men då krävs det bättre förutsättningar för biogasproducenter, säger Roger Tiefensee.

- Det är kul att ha rikspolitiker på besök som tittar på det arbete som sker i Linköping kring biogas. Vår kommun har etablerat sig som Sveriges biogascentrum. Här finns hela kedjan med forskning, råvaruproduktion, förädling och distributionskanaler i världsklass, säger Muharrem Demirok.

Media är välkomna att delta under mötet med Svensk Biogas.

Plats: Svensk Biogas kontor, Åby Västergård

Tid: 11:30, tisdag den 6 mars

Fakta: Biogas är ett miljövänligt drivmedel, med fordonsgas i tanken istället för bensin undviks 2800 kg CO2-utsläpp per år. En barnfamilj kan spara upp till 8000 kr per år genom att minska sitt matsvinn, öka insamling av oätligt matavfall som rötas till biogas och sedan köra bilen på detsamma. Totalt kan en övergång till biogasbil från bensin- eller dieseldriven bil minska klimatpåverkan med 90 %. Den biogödsel som bildas vid rötning av matavfall eller annat biologiskt material kan också användas för ett ersätta mineralgödsel i jordbruket.

––––––––––––

Kontakt:

Roger Tiefensee, miljöpolitisk talesperson

070-263 36 02

Linn Johansson, politiskt sakkunnig

072-541 88 54

 

 

Taggar: