Välkommen till en utfrågning av Centerpartiets partiledarkandidater i Trångsviken

Centerpartiets medlemmar och andra intresserade bjuds in till en utfrågning av Centerpartiets partiledarkandidater i Trångsviken, Krokoms kommun, tisdagen den 23 augusti.

Vid utfrågningen medverkar de tre personer som valberedningen lyft fram som huvudkandidater inför partistämman: Anna-Karin Hatt, Annie Lööf och Anders W Jonsson.

Under några dagar i slutet av augusti genomförs fyra nationella utfrågningar av partiledarkandidaterna – utöver Trångsviken även i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Utfrågningarna leds av Willy Silberstein, välkänd moderator med lång erfarenhet som politisk journalist.

För att ge centerpartister i hela landet möjlighet att vara delaktiga kommer utfrågningarna också att webbsändas på www.centerpartiet.se. Det har också varit möjligt att i god tid skicka in frågor. Under webbsändningen kan frågor ställas i en chatt.

 

INBJUDAN

Representanter för media är välkomna att följa utfrågningen i Trångsviken. I anslutning till utfrågningen bjuds också in till en pressträff med de tre kandidaterna.

Tid: Tisdagen den 23 augusti, pressträff kl 16.45
Plats: Trångsvikens bygdegård, Trångsund

 

Program

16.45 Pressträff
18.15 Fika för åhörare
19.00 Välkomsthälsning av Per Åsling, utfrågningen startar
21.00 Utfrågningen avslutad

Mer om processen som leder fram till val av ny partiordförande på Centerpartiets partistämma den 22-25 september i Åre:
http://www.centerpartiet.se/Om-centerpartiet/Val-av-ny-partiordforande/

 

ANMÄLAN

Anmäl deltagande till peter.svensson@centerpartiet.se

Medtag presslegitimation.

Välkommen!

__________________________________

För mer information:
Centerpartiets presschef Peter Svensson 070-633 07 99

Centerpartiet är ett liberalt parti med fokus på företagande och miljö. Partiet är en del av Alliansen med fyra ministrar i regeringen. I riksdagen har Centerpartiet 23 ledamöter. Maud Olofsson är Centerpartiets partiordförande samt Sveriges närings- och energiminister. Läs mer om Centerpartiet på www.centerpartiet.se.