Om oss

Centerpartiets Internationella Stiftelse, CIS, är en stiftelse instiftad av Centerpartiet. CIS arbetar med demokratiuppbyggnad i utvecklingsländer i Afrika, Östeuropa och Balkan, mestadels genom stöd till liberala systerpartier i dessa länder. Verksamheten finansieras mestadels genom Sida bidrag. Mål för verksamheten är utveckling av demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet på grön socialliberal grund.