Valberedningen ger Sandström förnyat förtroende.

Fredagen den 23 mars presenterade Centerstudenters valberedning sitt förslag till ny förbundsledning. Anna Sandström som studerar vid Uppsala universitet föreslås fortsätta leda studentförbundet.  

-  Jag tänker att fortsätta mitt arbete för att för att förbättra kvaliten inom den högre utbildningen. Jag vill minska den statliga styrningen och kontrollen för att istället öka universitetens självbestämmande. Genom flexiblare utbildningar med bättre koppling till näringslivet kommer studenterna få större nytta av sina kunskaper på arbetsmarknaden. berättar Anna Sandström.

-          Jag är hedrad att vara nominerad till att fortsätta leda förbundet och tackar för förtroendet, säger Sandström.

Förslaget ser ut såhär

Förbundsordförande: Anna Sandström Uppsala/Umeå (Omval)

1a vice ordförande;    Karl Malmqvist, Stockholm (Nyval)

2a vice ordförande:    Johanna Lundgren Gestlöf, Södertälje, (Nyval)

Ledamot:                    Niklas Svanlindh, Falun (omval)

Isak Engqvist, Lund (omval)

Max Thörnqvist, Göteborg (nyval)

Hanna Björklund, Stockholm (nyval)

Mikael Livas, Uppsala (nyval)

Den nya förbundsstyrelsen väljs på förbundsstämman den 21 april. Stämman kommer att äga rum i Stockholm.

Lämnar styrelsen gör Marcus Persson, vice ordförande från Uppsala, Christoffer Rosendahl 2a vice ordförande, Linköping, Gabriel Bergin, Stockholm, Joakim Josefsson, Göteborg, Sophia Bengtsson, Linköping.

För mer information, kontakta Anna Sandström, förbundsordförande för Centerstudenter på telefon 070-3347270 eller valberediningens ordförande Amanda Florin på telefon 070-400 22 66

 

Taggar:

Dokument & länkar