Ändrat datum för kvartalsrapport 1

ÄNDRAT DATUM FöR KVARTALSRAPPORT 1 Styrelsen i Centrecourt AB har beslutat att tidigarelägga datum för rapportering av kvartal 1 2001 till den 25 april 2001. Tidigare meddelat datum var den 27 april 2001. För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Eklund, VD Centrecourt 08-791 33 02 anders.eklund@centrecourt.se Centrecourt skapar värden för entreprenörer, investerare och Centrecourts aktieägare genom aktivt arbete med verksamhetsutveckling och kapitalförsörjning i innovativa tillväxtföretag. Huvudsaklig inriktning är Teknologi och Medicinteknik. Centrecourt, vars verksamhet startade 1995, är engagerade i ett tjugotal projektbolag, flertalet i tidiga skeden. Bland de tidiga projektbolagen finns många av morgondagens mest intressanta tillväxtföretag som CellaVision AB, Doxa Certex AB och Direct2Internet AB. Bland nyligen avslutade engagemang finns Bluetail AB, C Technologies, Precise Biometrics AB och Avantego AB. Under hösten 2000 och våren 2001 bygger Centrecourt upp Centrecourt Depå AB som kommer att erbjuda olika investerarkategorier möjligheter att investera i noggrant utvalda och välskötta tillväxtföretag. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00180/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00180/bit0002.pdf

Om oss

Centrecourt skapar värden för entreprenörer, investerare och Centrecourts aktieägare genom aktivt arbete med verksamhetsutveckling och kapitalförsörjning i innovativa tillväxtföretag. Huvudsaklig inriktning är teknologi och medicinteknik.

Dokument & länkar