Centrecourts styrelse rustar för svag marknad

Centrecourts styrelse rustar för svag marknad -Kallar till extra bolagsstämma med förslag om konvertibelemission -Ledningen stärks genom att Thomas Flinck utses till ny VD -Anders Eklund fortsätter som VD i Centrecourt Partner -Besparingsåtgärder sätts in Styrelsen i Centrecourt AB har initierat en serie åtgärder och förslag för att stärka verksamheten inför risken för en fortsatt svag marknad. Avsikten med åtgärdsprogrammet är att skapa ökat finansiellt handlingsutrymme för verksamheten samtidigt som ledningsresurserna i företaget stärks. - Den senare tidens dramatik i världen har ytterligare spätt på en redan svag marknad och vi ser det därför som angeläget att vidta kraftfulla åtgärder. Det program vi nu initierar ger Centrecourt ökad styrka att fortsätta utveckla våra projektbolag. Vi får också det finansiella utrymme vi behöver för att i rätt läge kunna realisera de värden vi har byggt upp, säger Hans Harvig, styrelseordförande i Centrecourt AB. Förslag om konvertibelemission om 10 Mkr För att öka det finansiella handlingsutrymmet för fortsatt verksamhetsutveckling föreslår styrelsen i Centrecourt AB en emission av konvertibla skuldebrev. Styrelsen kommer att kalla till extra bolagsstämma och lämna förslag till beslut om en emission av konvertibla skuldebrev med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det maximala lånebeloppet föreslås bli 10 Mkr. Kallelse till en extra bolagsstämma kommer att sändas ut under de närmaste dagarna. Thomas Flinck ny VD i Centrecourt AB Den 1 november efterträder Thomas Flinck nuvarande VD Anders Eklund som VD i moderbolaget. Anders Eklund som är VD i såväl moderbolag som Centrecourt Partner AB, fortsätter då som VD för utvecklings- och investeringsverksamheten i Centrecourt Partner. Thomas Flinck, en av grundarna och huvudägarna i Centrecourt, har sedan starten varit aktiv i företaget som projektansvarig och styrelseledamot. Besparingsprogram initierat Inom Centrecourt Partner sänks den löpande kostnadsnivån bl.a genom en minskning av antalet anställda. Den under första halvåret påbörjade verksamheten i Centrecourt Depå AB, kapitalförvaltning för investeringar i unga tillväxtbolag, har påverkats negativt av det försvagade marknadsläget. Till dess synbarliga förbättringar i marknaden inträffar, kommer verksamheten att bedrivas i begränsad omfattning. Totalt berörs sex anställda av neddragningarna. För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Harvig, styrelseordförande Centrecourt AB, 08-791 33 00 el. 070-683 49 98 Thomas Flinck, tillträdande VD Centrecourt AB, 08-791 33 06 el. 070-516 53 33 Anders Eklund, VD Centrecourt AB, 08-791 33 00 el. 070-209 63 30 Ytterligare information kommer att lämnas vid en planerad press- och analytikerträff den 24 oktober kl. 09.00 i företagets lokaler Brunnsgatan 21B, Stockholm. En särskild inbjudan kommer att sändas ut vid ett senare tillfälle. Centrecourt skapar värden för entreprenörer, investerare och aktieägare genom verksamhetsutveckling och kapital- försörjning i innovativa tillväxtföretag. Det görs genom en aktiv utveckling av företagen mot en börsnotering eller en industriell försäljning. Verksamheten i Centrecourt startade 1995 och bedrivs nu i två dotterbolag. Centrecourt Partner AB arbetar aktivt med utveckling av tidiga tillväxtföretag, i huvudsak inom teknologi och medicinteknik. Centrecourt Depå AB, som bedrivs under Finansinspektionens tillsyn, erbjuder olika investerarkategorier möjlighet att investera i Centrecourts projektbolag och andra företag i tidiga skeden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00140/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00140/bit0002.pdf

Om oss

Centrecourt skapar värden för entreprenörer, investerare och Centrecourts aktieägare genom aktivt arbete med verksamhetsutveckling och kapitalförsörjning i innovativa tillväxtföretag. Huvudsaklig inriktning är teknologi och medicinteknik.

Dokument & länkar