Frukost med ledningen i Centrecourt AB

Frukost med ledningen i Centrecourt AB Välkommen till informationsmöte 24 oktober klockan 09.00! Centrecourt AB verkar i riskkapitalmarknaden men har valt en väl utmejslad nisch. Verksamheten är fokuserad till tillväxtbolag i mycket tidiga skeden och byggd kring ett stort entreprenörs-kunnande. Nu har vi ett 20-tal intressanta projektbolag inom teknologi- och medicinteknik- området. Förmågan att identifiera och värdera affärsidéer för att sedan utveckla dem till fungerande affärsrörelser är Centrecourts kärnkompetens. Med anledning av det pressmeddelande som delgavs marknaden den 17 oktober 2001 bjuder vi nu in till ett informationsmöte med utrymme för frågor, i företagets lokaler på Brunnsgatan 21B i Stockholm. Centrecourt kommer att representeras av Thomas Flinck, tillträdande VD i Centrecourt AB, Anders Eklund, VD Centrecourt AB och Hans Harvig, styrelsens ordförande. Informationsämnen Marknadsläget Riskkapitalmarknaden med betoning på "såddsegmentet". Priser, finansiering, avyttring osv. Centrecourt AB och verksamheten Utveckling i projektbolagen, mm. Besparingsåtgärder Styrelsen i Centrecourt har beslutat att genomföra besparingsåtgärder för att rusta företaget för en eventuellt fortsatt svag marknad. Ny VD i moderbolaget Thomas Flinck efterträder den 1 november 2001 Anders Eklund som VD för Centrecourt AB (koncernen). Eklund arbetar oförändrat vidare som VD för och projektledare i Centrecourt Partner AB. Emission av konvertibla skuldebrev Styrelsen föreslår en extra bolagsstämma att besluta om emission av konvertibla skuldebrev. Anmälan Vi bjuder på lätt frukost så anmäl gärna Ditt deltagande på telefon 08-791 33 00. Anders Eklund Thomas Flinck Hans Harvig ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00030/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00030/bit0001.pdf

Om oss

Centrecourt skapar värden för entreprenörer, investerare och Centrecourts aktieägare genom aktivt arbete med verksamhetsutveckling och kapitalförsörjning i innovativa tillväxtföretag. Huvudsaklig inriktning är teknologi och medicinteknik.

Dokument & länkar