1 av 3 kollar Facebook och LinkedIn i jakten på nytt jobb

Jobbsökandet finner nya vägar. 32,4 procent av den svenska befolkningen använder sig av Facebook, LinkedIn och andra sociala medier för att söka jobb eller bara för att orientera sig på arbetsmarknaden. Det visar en färsk undersökning om användandet av sociala medier i jakten på nytt jobb, gjord på uppdrag av IT-bemanningsföretaget PEAK-IT.

Såväl kvinnor som män har hittat en ny plattform för sitt jobbspan – sociala medier. Och allra flitigaste i det avseendet är de unga i åldern 18-24 år (40,1%). Men även en del 60-plussare surfar runt bland de sociala mediernas hemsidor (12,4%) för att leta jobb eller bara för att se vad som är på gång på arbetsmarknaden.

De allra aktivaste jobbsökarna via sociala medier är de med en samlad hushållsinkomst på upp till 250 000 kronor. I den gruppen har 17,2 procent aktivt sökt jobb via sociala medier och ytterligare 11,1 procent har kombinerat jobbsökandet med att bara orientera sig på arbetsmarknaden. Därtill har 9,1 procent nöjt sig med att endast kika runt på vad arbetsmarknaden har att erbjuda utan att vara jobbsökande. Sammanlagt blir det 37,4 procent som använt sociala medier i sitt jobbspan.

För övriga inkomstgrupper ligger motsvarande siffror på mellan 9,3 och 11,7 procent aktivt sökande, ytterligare runt 20-25 procent har kombinerat sökandet med sondering av vad som finns på arbetsmarknaden.

Av dem som använt sig av sociala medier i sitt sökande efter nytt jobb eller bara för att kika runt lite på arbetsmarknaden, har kvinnor en svag tendens att anse Facebook vara det viktigaste forumet jämfört med LinkedIn (14,5% kontra 10,4%), medan män tenderar tycka att LinkedIn är viktigare än Facebook (16,7% kontra 9,3%).

På samma sätt anser personer i den yngsta åldergruppen, 18-24 år, att Facebook är viktigare än LinkedIn i detta spörsmål (24,4% kontra 0%) medan 40-58-åringar anser att LinkedIn är viktigare än Facebook (6,8% kontra 14,3%).

När det kommer an på hushållsinkomsterna, uppstår stora skillnader i vilka sociala medier som anses viktigast i denna fråga. I de lägre inkomstskikten, hushåll med en samlad årlig inkomst på max 250 000 kronor, har Facebook sina främsta anhängare (21,1% jämfört med 5,3% för LinkedIn). Samtidigt svarar nästan hälften av respondenterna i den gruppen ”andra sociala medier” . Bland hushållen med en inkomst på över 750 000 kronor anser 43,9 procent att LinkedIn är viktigast. Bara 5,3 procent lägger större vikt vid Facebook.

– Jag visste att svenskarna var flitiga användare av sociala media, och jag tycker att det är roligt att så många använder sig av det forumet för att söka jobb eller checka av arbetsmarknaden, säger Klas Bengtsson, vd på PEAK-IT. Men jag hade nog trott att de skulle vara något fler. Fast utvecklingen går ju ständigt framåt, så jag tror nog att den siffran kommer att stiga.

Undersökningen utfördes av iNFACT under perioden 3-9 maj. 1 036 personer har telefonintervjuats.

Ta del av hela undersökningen genom att maila: johan.nybom@inmema.com


För ytterligare information kontakta:

Klas Bengtsson, vd
PEAK-IT
Tel: 08-501 221 00 / 0709-11 64 14
E-post: klas.bengtsson@peak-it.se

Johan Nybom
Inmema PR
Tel: 08-960595 / 073-660 81 75
E-post: johan.nybom@inmema.com


Om PEAK-IT

PEAK-IT är ett IT-bemanningsföretag som erbjuder professionella, kundanpassade tjänster inom helpdesk, systemadministration och support. Företaget etablerades i Sverige 2007 och har i dag cirka 120 medarbetare på tre kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Företaget omsatte cirka 40 MSEK 2009. PEAK-IT är en del av norska Xtra personell AS som är ett av Nordens ledande bemanningsföretag och tillsammans sysselsätter de cirka 1700 personer.

För mer info se: www.peak-it.se

Om oss

Centric är ett av Europas största, privatägda tjänsteföretag med 5000 anställda på kontor i Nederländerna, Belgien, Frankrike, Norge, Rumänien, Schweiz, Sverige och Tyskland. I Sverige erbjuder Centric bemanningstjänster för IT- och vårdsektorn samt mjukvara till handeln. Företaget har kontor i Stockholm, Göteborg, Linköping och Malmö.Se: www.centric.eu

Prenumerera

Citat

Jag tycker att det är roligt att så många använder sig av det forumet för att söka jobb eller checka av arbetsmarknaden.
Klas Bengtsson, vd på PEAK-IT