En av fyra chefer planerar nyanställa under 2014

Lågkonjunktur har under flera år präglat den europeiska arbetsmarknaden men i Sverige ser den nu ut att gå mot ljusare tider. En av fyra chefer svarar i en färsk undersökning från Centric att de under kommande år behöver anställa fler medarbetare till fasta anställningar i verksamheten.

Det har inte varit en dans på rosor för arbetssökande under de senaste åren, och värst har det varit för ungdomar. Men nu verkar det som om lågkonjunkturen släpper taget om Sverige. Centric, tidigare PEAK IT & OFFICE, har i en färsk undersökning frågat 600 svenska chefer hur de ser på behovet av arbetskraft under 2014. I undersökningen svarar var fjärde chef (23 procent), att de under kommande år behöver anställa fler medarbetare till sina verksamheter. 52 procent svarar att de endast kommer att rekrytera om någon slutar och 15 procent berättar att de behöver en större flexibilitet i form av projektbaserade och tillfälliga anställningar. 6 procent säger att de behöver mer folk men kommer hyra in istället för att anställa och endast 4 procent menar att de har behov av färre anställda.

Undersökningen visar att det råder ett stort behov av fler medarbetare i de flesta branscher. Störst är behovet inom offentlig sektor, här säger två av fem chefer (29 procent) att de har behov av att anställa fler. Ett exempel är utbildnings- och forskningsväsendet där var tredje chef svarar att de behöver anställa fler till fasta tjänster under 2014. Ungefär lika många chefer inom hälsovård, sjukvård eller socialtjänst svarar detsamma. I den privata sektorn säger 22 procent av cheferna att de vill anställa fler. Inom den privata sektorn är det cheferna i IT- och telekomsektorn som toppar listan. Här säger sig hela 39 procent att de har behov av att nyanställa.

– Siffrorna visar att Sverige är på väg upp ur lågkonjunkturen säger Klas Bonde, vd för Centric Professionals. Och våra erfarenheter bekräftar siffrorna. Vi ser att en del av våra kunder vill anställa fler till fasta anställningar men vi ser också hur intresserat för att hyra in personal ökar. Vår omsättning har under det senaste året ökat med 10 procent tack vare denna utveckling.

Behovet av nyanställningar skiljer sig dock mellan olika regioner i landet. Störst ser behovet av arbetskraft ut att vara i Östra Mellansverige och Västsverige där två av fem chefer svarar att de planerar att rekrytera fler till sina verksamheter nästkommande år. I Småland, Sydsverige och Norra Mellansverige är behovet av arbetskraft inte lika påtagligt. Där säger knappt femton procent av de tillfrågade cheferna svarar att de ska nyanställa under kommande år, däremot finns ett större behov av projektbaserade och tillfälliga anställningar i dessa områden. I Småland svarar mer än var fjärde chef att de ser ett ökat behov till projektbaserade och tillfälliga anställningar.

– Det är roligt att så många vill rekrytera mer. Ur arbetstagarens synpunkt skulle det dock vara bättre om småländska chefer hyrde in personal än tog in dem i projektanställningar, säger Klas Bonde, vd för Centric Professionals. Det är bättre att få trygga, fasta anställningar i bemanningsbranschen än tidsbegränsade anställningar hos ett företag.


Undersökningen genomfördes i september 2013 av Cint Sverige AB på uppdrag av Centric. 611 chefer deltog i en webbenkät.
Ta del av hela undersökningen genom att maila: johan.nybom@inmema.com


För ytterligare information var vänlig kontakta:
Klas Bonde, vd
Centric Professionals
Tel: 08-501 221 00 / 0709-11 64 14
E-post: klas.bonde@centric.eu

Johan Nybom, Inmema PR
Tel: 08-96 05 95 / 073-660 81 75
E-post: johan.nybom@inmema.com


Om Centric

Centric är ett av Europas största, privatägda tjänsteföretag med 5000 anställda på kontor i Nederländerna, Belgien, Frankrike, Norge, Rumänien, Schweiz, Sverige och Tyskland. I Sverige erbjuder Centric bemanningstjänster för IT- finans- och vårdsektorn samt mjukvara till handeln. Företaget har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Se: www.centric.eu

Taggar:

Om oss

Centric är ett av Europas största, privatägda tjänsteföretag med 5000 anställda på kontor i Nederländerna, Belgien, Frankrike, Norge, Rumänien, Schweiz, Sverige och Tyskland. I Sverige erbjuder Centric bemanningstjänster för IT- och vårdsektorn samt mjukvara till handeln. Företaget har kontor i Stockholm, Göteborg, Linköping och Malmö.Se: www.centric.eu

Prenumerera

Media

Media

Citat

Siffrorna visar att Sverige är på väg upp ur lågkonjunkturen
Klas Bonde, vd Centric Professionals