Bara 24 av 290 kommuner har lättläst information på sin webbplats!


Men bara 24 av landets 290 kommuner erbjuder lättläst information via webbplatsens förstasida, enligt en kartläggning gjord av Centrum för lättläst. ”Det är skrämmande dåligt!” säger Ulla Bohman, chef för Lättläst-tjänsten vid Centrum för lättläst. Centrum för lättläst gör nyheter, böcker och information för människor som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare.

”I takt med att webben blir en allt viktigare informationskanal för kommunerna till sina medborgare, är det av största vikt att information också finns på lättläst svenska.
Det handlar om att värna om demokratin. Alla medborgare måste ha möjlighet att få vara delaktiga i samhället”, säger Ulla Bohman.

2010 ska Sverige vara tillgängligt för alla medborgare. Det betyder att alla har rätt att få information som är lätt att läsa och förstå. 25% av alla vuxna i Sverige är ovana läsare eller har någon typ av lässvårigheter. Dessa personer har stor hjälp av enklare texter.

Det finns några goda exempel på hur kommunens information kan göras tillgänglig på webben. Vänersborg och Falun är två kommuner som skapat en lättläst del av webbplatsen. Däremot erbjuder varken Göteborg eller Malmö sina medborgare lättläst webbinformation.

”Jag önskar att fler kommuner kunde ta efter Vänersborg och Falun. Jag är övertygad om att det skulle spara både tid och pengar för kommunerna eftersom fler medborgare kunde få svar på sina frågor genom tydlig och lättläst information på webben”, säger Ulla Bohman. ”Det är märkligt att fler kommuner erbjuder information på engelska än på lättläst svenska.”

Lättläst-tjänsten bearbetar texter så att de blir lättlästa och lär ut hur man skriver lättläst. Lättläst-tjänsten är en del av Centrum för lättläst som gör nyheter, böcker och information för människor som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare.

Om oss

Centrum för lättläst arbetar för alla människors rätt till nyheter, information och litteratur utifrån sina egna förutsättningar. Inom Centrum för lättläst finns: LL-förlaget gör lättlästa böcker för unga och vuxna. Här finns både spänningsböcker, faktaböcker, ungdomsböcker och de flesta andra genrer. Många av böckerna är skrivna på ett lättläst språk från början, andra är bearbetade till lättläst utifrån en originalbok. 8 SIDOR är tidningen med lättlästa nyheter. Tidningen kommer ut 1 gång per vecka i pappersform och varje dag på nätet. Lättläst-tjänsten bearbetar texter så att de blir lättlästa och lär ut hur man skriver lättläst. Tjänsten arbetar på uppdrag och vänder sig till både myndigheter, organisationer och företag. Läsombuden inspirerar till läsning bland äldre och funktionshindrade. Läsombuden är personal inom vård och omsorg. Lättläst är en demokratisk fråga. Centrum för lättläst arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag med att göra texter tillgängliga för alla.

Prenumerera