Centrum för lättläst byter utseende - efter mer än 20 år!

LL-förlaget, 8 SIDOR och Lättläst-tjänsten får en ny design som tydligare visar att verksamheterna hör ihop under Centrum för lättläst.

Nu får hela Centrum för lättläst ett nytt utseende. LL-förlaget, 8 SIDOR och Lättläst-tjänsten – alla får en ny design som visar att verksamheterna hör ihop under Centrum för lättläst. Centrum för lättläst gör böcker, nyheter och information för människor som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare. Det är förstås viktigt att vi är tydliga, konsekventa och tidsenliga i hur vi ser ut gentemot våra användare, kunder och intressenter.

- Tidigare har det sett ut som vi är flera olika företag, vilket blir förvirrande på till exempel mässor och utställningar och i andra sammanhang där vi syns, säger Bror Tronbacke, direktör vid Centrum för lättläst. Men man ska fortfarande känna igen oss, så vi har bara uppdaterat vårt ursprungliga varumärke.

Förändringen innehåller en uppdaterad logotyp, ett nytt bildspråk och en ny färgpalett. Den nya logotypen har olika färger beroende på om det handlar om böcker, nyheter eller information. Målet är att modernisera utseendet, men att samtidigt behålla ögat och LL-en i symbolen som vi har använt sedan 1987.

Utvecklingen av den nya designen är en del av vårt arbete med att bli bättre. Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra hela verksamheten, de enskilda produkterna och det lättlästa språket.

För mer information, kontakta gärna:

Bror Tronbacke, direktör vid Centrum för lättläst
Tel: 08-720 71 87, 0702 -20 23 85

Camilla Batal, pressansvarig och chef för Marknad och Kommunikation vid Centrum för lättläst
Tel: 08- 720 71 81, 0733-84 92 88

Centrum för lättläst, Box 9145, 102 72 Stockholm   Långholmsgatan 27

Tel: 08-640 70 90, Fax: 08-642 76 00, Webb: www.lattlast.se

Taggar:

Om oss

Centrum för lättläst arbetar för alla människors rätt till nyheter, information och litteratur utifrån sina egna förutsättningar. Inom Centrum för lättläst finns: LL-förlaget gör lättlästa böcker för unga och vuxna. Här finns både spänningsböcker, faktaböcker, ungdomsböcker och de flesta andra genrer. Många av böckerna är skrivna på ett lättläst språk från början, andra är bearbetade till lättläst utifrån en originalbok. 8 SIDOR är tidningen med lättlästa nyheter. Tidningen kommer ut 1 gång per vecka i pappersform och varje dag på nätet. Lättläst-tjänsten bearbetar texter så att de blir lättlästa och lär ut hur man skriver lättläst. Tjänsten arbetar på uppdrag och vänder sig till både myndigheter, organisationer och företag. Läsombuden inspirerar till läsning bland äldre och funktionshindrade. Läsombuden är personal inom vård och omsorg. Lättläst är en demokratisk fråga. Centrum för lättläst arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag med att göra texter tillgängliga för alla.

Media

Media

Dokument & länkar