Halmstads stadsbibliotek vinner priset Bästa lättlästa bibliotek 2014

Priset delas ut för sjätte året i rad till ett bibliotek som på ett förtjänstfullt sätt lyfter fram den lättlästa litteraturen, lättlästa tidningar och lättläst samhällsinformation. Stadbiblioteket vinner 10 000 kronor att användas till läsfrämjande aktiviteter. Halmstad kommun är i år dubbla pristagare då Ann Erixson från Halmstad även vann priset för årets Läsombud 2014.

-Vi är förstås väldigt glada över att vara Bästa lättlästa bibliotek 2014, säger Anette Hagberg, bibliotekschef i Halmstad. Vår verksamhet har ett inkluderande förhållningssätt som vi är stolta över och som vi ska fortsätta ha, oavsett om det gäller funktionsnedsättning, språk-utveckling eller att tillgängliggöra bibliotekets utbud, säger Anette Hagberg, bibliotekschef på Halmstads stadsbibliotek. -Vi har fokus på alla och arbetar ständigt med nya metoder och arbetssätt för att verkligen välkomna alla.

Halmstads stadsbibliotek lyckas på ett imponerande sätt att självklart och naturligt integrera arbetet med lättläst i all verksamhet på biblioteket. De lättlästa böckerna finns med i alla sammanhang och ansvariga bibliotekarier är besjälade av att inspirera till läsning och att de lättlästa böckerna ska nå sina målgrupper.

- Det är en demokratifråga att även de svagaste läsargrupperna ska få tillgång till litteratur och nyheter, och där har både folk- och skolbiblioteken en mycket viktig roll, säger Ann Katrin Agebäck, direktör vid Centrum för lättläst. Det blir allt starkare kandidater som nomineras till priset, och det är förstås positivt att fler och fler bibliotek arbetar aktivt med lättläst material.

De sju andra bibliotek som blivit nominerade är Mörbylånga bibliotek, Biblioteket i Handen, Ljungby Kommunbibliotek, Skolbiblioteket S:t Botvids gymnasium i Norsborg, Komvux bibliotek i Lund, Eslövs stadsbibliotek och Vellinge bibliotek.


Välkommen till prisutdelningen den 9 september
kl 11.30 på Halmstads stadsbibliotek!

Priset delas ut av Centrum för lättläst som gör nyheter, böcker och information för människor som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare.

Läs mer på www.lattlast.se


Kontakta gärna:

Camilla Batal, chef marknad och kommunikation, pressansvarig Centrum för lättläst, tel 073-384 92 88

Ann Katrin Agebäck, direktör Centrum för lättläst, tel 070-657 12 98

Maria Lagerwall, bibliotekarie Halmstads stadsbibliotek, tel 035-13 71 60

Centrum för lättläst, Box 9145, 102 72 Stockholm   Långholmsgatan 27

Tel: 08-640 70 90, Fax: 08-642 76 00, Webb: www.lattlast.se

Taggar:

Om oss

Centrum för lättläst arbetar för alla människors rätt till nyheter, information och litteratur utifrån sina egna förutsättningar. Inom Centrum för lättläst finns: LL-förlaget gör lättlästa böcker för unga och vuxna. Här finns både spänningsböcker, faktaböcker, ungdomsböcker och de flesta andra genrer. Många av böckerna är skrivna på ett lättläst språk från början, andra är bearbetade till lättläst utifrån en originalbok. 8 SIDOR är tidningen med lättlästa nyheter. Tidningen kommer ut 1 gång per vecka i pappersform och varje dag på nätet. Lättläst-tjänsten bearbetar texter så att de blir lättlästa och lär ut hur man skriver lättläst. Tjänsten arbetar på uppdrag och vänder sig till både myndigheter, organisationer och företag. Läsombuden inspirerar till läsning bland äldre och funktionshindrade. Läsombuden är personal inom vård och omsorg. Lättläst är en demokratisk fråga. Centrum för lättläst arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag med att göra texter tillgängliga för alla.

Snabbfakta

Halmstads stadsbibliotek vinner priset Bästa lättlästa bibliotek 2014. Priset delas ut för sjätte året i rad till ett bibliotek som på ett förtjänstfullt sätt lyfter fram den lättlästa litteraturen, lättlästa tidningar och lättläst samhällsinformation. Stadbiblioteket vinner 10 000 kronor att användas till läsfrämjande aktiviteter. Halmstad kommun är i år dubbla pristagare då Ann Erixson från Halmstad även vann priset för årets Läsombud 2014.
Twittra det här
Priset delas ut av Centrum för lättläst som gör nyheter, böcker och information för människor som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare.
Twittra det här
Välkommen till prisutdelningen den 9 september kl 11.30 på Halmstads stadsbibliotek!
Twittra det här

Citat

Vi är förstås väldigt glada över att vara Bästa lättlästa bibliotek 2014. Vår verksamhet har ett inkluderande förhållningssätt som vi är stolta över och som vi ska fortsätta ha, oavsett om det gäller funktionsnedsättning, språkutveckling eller att tillgängliggöra bibliotekets utbud. Vi har fokus på alla och arbetar ständigt med nya metoder och arbetssätt för att verkligen välkomna alla.
Anette Hagberg, bibliotekschef på Halmstads stadsbibliotek.
Det är en demokratifråga att även de svagaste läsargrupperna ska få tillgång till litteratur och nyheter, och där har både folk- och skolbiblioteken en mycket viktig roll. Det blir allt starkare kandidater som nomineras till priset, och det är förstås positivt att fler och fler bibliotek arbetar aktivt med lättläst material.
Ann Katrin Agebäck, direktör vid Centrum för lättläst.