Inspirationsdag om Projekt Läskraft! - högläsning för ökad stimulans och livskvalitet för personer med demens.

- Jag känner mig så glad. Jag vet inte varför, men jag känner mig så glad. Orden är en 97-årig, gravt demenssjuk kvinnas efter att hon varit med på en läsestund som en frivillig högläsare bjudit på. Minnet av läsningen och bokens innehåll är redan glömt, men den goda känslan stannar kvar. Hon har blivit stimulerad och hennes livskvalitet har ökat med hjälp av högläsning. Läsningen öppnar dörren till minnen och skapar nya samtalsämnen liksom samvaro, ro och glädje. Den har kraft. Läskraft!

Länsarbetsgruppen för projekt Läskraft! i Stockholms län bjuder in länets kommuner till en Inspirationsdag i Stockholm:

Onsdag 6/2 kl. 8.30-15.00 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Bergsundsstrand 43 i Stockholm.

Demenssjukdom påverkar läsförmågan kraftigt. Man får svårt att koncentrera sig och tappar lätt tråden. Högläsning av någon annan person kan vara det enda sättet för en person med demenssjukdom att få ta del av det skrivna ordet.

Projekt Läskraft! är ett fyraårigt, nationellt projekt som vill värva, utbilda och skapa nätverk för frivilliga och anhöriga högläsare för personer med demenssjukdom.

Centrum för lättläst driver projektet i samarbete med Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan och landets bibliotek. Allmänna Arvsfonden (projektår 1-3) och Statens Kulturråd (projektår 4) har bidragit med projektpengar.

Inspirationsdagen är det första steget i arbetet med att sprida projekt Läskraft! i Stockholms län. Syftet med dagen är att inspirera deltagarna att bilda arbetsgrupper och arbeta med projektet i sina respektive stadsdelar och kommuner.

Pressbild samt inbjudan till dagen bifogas.

Här kan du läsa mer om Projektet Läskraft!

För mer information om projektet Läskraft! i Stockholms län kan du kontakta:

Linda Allerth/ Studieförbundet Vuxenskolan,  Tel. 08/679 03 36, 0705/22 11 40, E-post linda.allerth@sv.se

Cecilia Bengtsson/ Regionbibliotek Stockholm, Tel. 08/508 31 280. E-post cecilia.m.bengtsson@stockholm.se

Majken Ploby/ Stockholms demensförening, Tel. 0736/64 52 50, E-post majken.ploby@telia.com  

Catharina Kåberg/ Projektledare Centrum för lättläst, Tel. 0722/05 93 80, E-post catharina.kaberg@lattlast.se

Taggar:

Om oss

Centrum för lättläst arbetar för alla människors rätt till nyheter, information och litteratur utifrån sina egna förutsättningar. Inom Centrum för lättläst finns: LL-förlaget gör lättlästa böcker för unga och vuxna. Här finns både spänningsböcker, faktaböcker, ungdomsböcker och de flesta andra genrer. Många av böckerna är skrivna på ett lättläst språk från början, andra är bearbetade till lättläst utifrån en originalbok. 8 SIDOR är tidningen med lättlästa nyheter. Tidningen kommer ut 1 gång per vecka i pappersform och varje dag på nätet. Lättläst-tjänsten bearbetar texter så att de blir lättlästa och lär ut hur man skriver lättläst. Tjänsten arbetar på uppdrag och vänder sig till både myndigheter, organisationer och företag. Läsombuden inspirerar till läsning bland äldre och funktionshindrade. Läsombuden är personal inom vård och omsorg. Lättläst är en demokratisk fråga. Centrum för lättläst arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag med att göra texter tillgängliga för alla.

Prenumerera

Media

Media