Karlskrona bibliotek nominerat till Bästa lättlästa bibliotek

I höst delar Centrum för lättläst för tredje gången ut ett pris på 10 000 kronor till ett bibliotek som på ett förtjänstfullt sätt lyft fram den lättlästa litteraturen, lättlästa tidningar och lättläst samhällsinformation. Karlskrona bibliotek har blivit nominerat till Bästa lättlästa bibliotek.

– Debatten om svenska elevers läsning har satt fokus på lässvårigheterna. Bibliotekens roll att skapa läslust blir ännu viktigare. Vi vill belöna dem som lägger ner stort arbete på frågan. Det är en demokratifråga att även de svaga läsargrupperna ska få tillgång till litteratur och nyheter, och där fyller förstås biblioteken en mycket viktig funktion, säger Bror Tronbacke, direktör vid Centrum för lättläst.

2009 var det Norrköpings stadsbibliotek som vann priset. De har använt prispengarna till att arrangera en hel vecka i april fylld av läsupplevelser till många olika läsargrupper.
2010 vann Sundbybergs bibliotek priset Bästa lättlästa bibliotek.

Kriterierna för nominering är främst att biblioteket har insett behovet av lättläst hos flera målgrupper, till exempel invandrare, dyslektiker, funktionshindrade, men även ointresserade eller ovana läsare som idag är en stor grupp. Biblioteket ska också arbeta med aktiv marknadsföring riktat till målgrupperna genom inbjudan till biblioteket eller uppsökande verksamhet. Man ska på ett medvetet sätt skylta upp och informera om lättläst, samt placera böckerna och nyhetstidningen 8 SIDOR så att låntagarna lätt hittar dem. Kanske viktigast av allt - biblioteket ska ha avsatt resurser för ett aktivt arbete med lättläst och ha minst en ansvarig person.

Sex bibliotek i landet har blivit nominerade. Övriga bibliotek som har blivit nominerade är Stockholms stadsbibliotek, Göteborgs stadsbibliotek, Strängnäs bibliotek, Ydre bibliotek, och Lärcentrum i Trollhättan.

Den 9 september på Internationella läskunnighetens dag delas priset ut på vinnande bibliotek. Prispengarna är avsedda att användas till läsfrämjande aktiviteter på biblioteket. Priset delas ut av Centrum för lättläst som gör nyheter, böcker och information för människor som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare.

För mer information om priset läs vidare på www.lattlast.se/bibliotek

Kontakta gärna:
Camilla Batal, marknadschef och pressansvarig vid Centrum för lättläst, tel 073-384 92 88

Taggar:

Om oss

Centrum för lättläst arbetar för alla människors rätt till nyheter, information och litteratur utifrån sina egna förutsättningar. Inom Centrum för lättläst finns: LL-förlaget gör lättlästa böcker för unga och vuxna. Här finns både spänningsböcker, faktaböcker, ungdomsböcker och de flesta andra genrer. Många av böckerna är skrivna på ett lättläst språk från början, andra är bearbetade till lättläst utifrån en originalbok. 8 SIDOR är tidningen med lättlästa nyheter. Tidningen kommer ut 1 gång per vecka i pappersform och varje dag på nätet. Lättläst-tjänsten bearbetar texter så att de blir lättlästa och lär ut hur man skriver lättläst. Tjänsten arbetar på uppdrag och vänder sig till både myndigheter, organisationer och företag. Läsombuden inspirerar till läsning bland äldre och funktionshindrade. Läsombuden är personal inom vård och omsorg. Lättläst är en demokratisk fråga. Centrum för lättläst arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag med att göra texter tillgängliga för alla.

Dokument & länkar